12 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Grow Away!

https://itunes.apple.com/th/app/id529844771?mt=8

Total Downloader for videos, music and more

https://itunes.apple.com/th/app/id522661666?mt=8

VPET Gen1

https://itunes.apple.com/th/app/id557816608?mt=8

EZ Downloads Free

https://itunes.apple.com/th/app/id572407370?mt=8

Crazy Bikers 2

https://itunes.apple.com/th/app/id561438882?mt=8

Coin Math Free

https://itunes.apple.com/th/app/id391297320?mt=8

Geared 2!

https://itunes.apple.com/th/app/id405759718?mt=8

Music For Users! | AmbiScience

https://itunes.apple.com/th/app/id399078950?mt=8

Concise English Dictionary & Thesaurus 2013

https://itunes.apple.com/th/app/id568763466?mt=8

Rhythm Control 2

https://itunes.apple.com/th/app/id498660240?mt=8

Cézanne

https://itunes.apple.com/th/app/id526273639?mt=8

breeze: realistic wind chimes

https://itunes.apple.com/th/app/id427567418?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!