แจกฟรีวันอาทิตย์ ! 24 แอพลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 6 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Crazy Hamster

https://itunes.apple.com/th/app/id337721499?mt=8

HT Recorder for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id451564566?mt=8

3-IN-1 Bundle Pack

https://itunes.apple.com/th/app/id326079824?mt=8

Relax Melodies Seasons Premium: Music and white noise for sleep, relaxation & yoga

https://itunes.apple.com/th/app/id583366101?mt=8

Souvenir

https://itunes.apple.com/th/app/id493983988?mt=8

Monsterthon

https://itunes.apple.com/th/app/id540254156?mt=8

A Little War

https://itunes.apple.com/th/app/id511841021?mt=8

Battlemass

https://itunes.apple.com/th/app/id532992505?mt=8

Eastern Europe Travelpedia

https://itunes.apple.com/th/app/id541024226?mt=8

Kids vs. Zombies

https://itunes.apple.com/th/app/id313228438?mt=8

North Europe Travelpedia

https://itunes.apple.com/th/app/id528548015?mt=8

Woozzle HD

https://itunes.apple.com/th/app/id416789970?mt=8

Woozzle

https://itunes.apple.com/th/app/id392895918?mt=8

Halftone

https://itunes.apple.com/th/app/id419957803?mt=8

Monster Wars

https://itunes.apple.com/th/app/id443819138?mt=8

Legendary Wars HD

https://itunes.apple.com/th/app/id431549347?mt=8

Guess the Movie ?

https://itunes.apple.com/th/app/id375276782?mt=8

Logo Quiz

https://itunes.apple.com/th/app/id372576327?mt=8

Legends of Atlantis: Exodus HD Premium

https://itunes.apple.com/th/app/id527978883?mt=8

Legends of Atlantis: Exodus Premium

https://itunes.apple.com/th/app/id526589407?mt=8

Translate Voice

https://itunes.apple.com/th/app/id575528659?mt=8

SmartPlayer

https://itunes.apple.com/th/app/id492333520?mt=8

Shark Dash

https://itunes.apple.com/th/app/id495995067?mt=8

Orderly

https://itunes.apple.com/th/app/id506632088?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!