ช้าอด !! 27 แอพ iOS แจกฟรี ประจำวันที่ 6 ก.พ. 56

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

PhotoStation

https://itunes.apple.com/th/app/id549470976?mt=8

Space Squad

https://itunes.apple.com/th/app/id501944008?mt=8

Spooky Manor

https://itunes.apple.com/th/app/id577745418?mt=8

Pocket BMX

https://itunes.apple.com/th/app/id432832444?mt=8

Sword of Wind

https://itunes.apple.com/th/app/id588954117?mt=8

Photixo

https://itunes.apple.com/th/app/id588166838?mt=8

Supermagical

https://itunes.apple.com/th/app/id529496114?mt=8

I Want Six Pack Abs Version 2.0

https://itunes.apple.com/th/app/id585877454?mt=8

Akane the Kunoichi

https://itunes.apple.com/th/app/id532874759?mt=8

Police Radio+ Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id458119042?mt=8

AirComixHD

https://itunes.apple.com/th/app/id411278798?mt=8

AirComix

https://itunes.apple.com/th/app/id367784473?mt=8

MorningTunes

https://itunes.apple.com/th/app/id575083598?mt=8

Legend of Fat Ninja

https://itunes.apple.com/th/app/id522849915?mt=8

Sminis

https://itunes.apple.com/th/app/id495977005?mt=8

List!

https://itunes.apple.com/th/app/id377625479?mt=8

Task To Do List Manager – “for Reminders”

https://itunes.apple.com/th/app/id566962570?mt=8

TiltShift Photos

https://itunes.apple.com/th/app/id589519399?mt=8

Cognitile

https://itunes.apple.com/th/app/id583279641?mt=8

WarCom: Genesis

https://itunes.apple.com/th/app/id518239748?mt=8

Megamassive

https://itunes.apple.com/th/app/id592210780?mt=8

Pimp Your Sound

https://itunes.apple.com/th/app/id504771745?mt=8

Skriv

https://itunes.apple.com/th/app/id563371246?mt=8

My Measures & Dimensions

https://itunes.apple.com/th/app/id325962257?mt=8

deck slideshow presentations

https://itunes.apple.com/th/app/id501939667?mt=8

ClipBook – BookMarker & Sentence Collector

https://itunes.apple.com/th/app/id593243819?mt=8

SlickTasks for iPad – Outline/To-do List

https://itunes.apple.com/th/app/id588581933?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!