22 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 6 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Temple Run: Brave

http://itunes.apple.com/app/temple-run-brave/id524509185?mt=8

CAPTAIN AMERICA: Sentinel of Liberty

http://itunes.apple.com/th/app/captain-america-sentinel-liberty/id434478300?mt=8

Sync Chrome Pro

http://itunes.apple.com/app/sync-chrome-pro/id532027296?mt=8

Robber Rabbits! HD

http://itunes.apple.com/app/robber-rabbits!-hd/id479239782?mt=8

Robber Rabbits!

http://itunes.apple.com/app/robber-rabbits!/id479232237?mt=8

THOR: Son of Asgard

http://itunes.apple.com/app/thor-son-of-asgard/id433558156?mt=8

My Travel Diary

http://itunes.apple.com/app/my-travel-diary/id452578367?mt=8

Tap The Frog

http://itunes.apple.com/us/app/tap-the-frog/id427774127?mt=8

Pokerabble

http://itunes.apple.com/us/app/pokerabble/id533743670?mt=8

Reckless Racing 2

http://itunes.apple.com/us/app/reckless-racing-2/id476274173?mt=8

Samurai Zombies

http://itunes.apple.com/app/samurai-zombies/id549112179?mt=8

New Zealand Travelpedia

http://itunes.apple.com/app/new-zealand-travelpedia/id526681898?mt=8

Heroes And Zombies:Infinity

http://itunes.apple.com/app/heroes-and-zombies-infinity/id541441783?mt=8

Clothing Store Master Pro

http://itunes.apple.com/app/clothing-store-master-pro/id521361516?mt=8

Depict

http://itunes.apple.com/app/depict/id340772215?mt=8

Highlight by Cohdoo

http://itunes.apple.com/app/highlight-by-cohdoo/id422247746?mt=8

QuickReader

http://itunes.apple.com/app/quickreader-ebook-reader-speed/id333441801?mt=8

USB Flash Drive Pro

http://itunes.apple.com/app/usb-flash-drive-pro/id537287723?mt=8

Yoga with Janet Stone

http://itunes.apple.com/app/yoga-with-janet-stone/id519937425?mt=8

Chess

http://itunes.apple.com/app/chess/id318304532?mt=8

Easy Photo Transfer Pro

http://itunes.apple.com/app/easy-photo-transfer-pro/id549064187?mt=8

Mondo Slots

http://itunes.apple.com/us/app/mondo-slots/id502604048?mt=8

Pupito

http://itunes.apple.com/us/app/pupito/id522091447?mt=8

Collins Big Cat: Playing Story Creator

http://itunes.apple.com/app/collins-big-cat-playing-story/id524048013?mt=8

Collins Big Cat: At the Dump Story Creator

http://itunes.apple.com/app/collins-big-cat-at-dump-story/id526977340?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!