ช้าอด !! 18 แอพ/เกม iOS ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [6/09/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Achtung duo

https://itunes.apple.com/th/app/id495887070?mt=8

Deco Sketch

https://itunes.apple.com/th/app/id494100553?mt=8

“Walt Disney World Guide” Notescast

https://itunes.apple.com/th/app/id310585502?mt=8

iTakeNotes – Meeting notes and reports

https://itunes.apple.com/th/app/id567645467?mt=8

Unmechanical

https://itunes.apple.com/th/app/id581370051?mt=8

eDrops Classic

https://itunes.apple.com/th/app/id515254842?mt=8

Emerald Observatory for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id364904759?mt=8

Magnetic Billiards: Blueprint

https://itunes.apple.com/th/app/id432152950?mt=8

Listn – All your music in one place

https://itunes.apple.com/th/app/id590268037?mt=8

Calendars+ by Readdle

https://itunes.apple.com/th/app/id371434886?mt=8

Rhonna Designs

https://itunes.apple.com/th/app/id667819594?mt=8

Fog of World

https://itunes.apple.com/th/app/id505367096?mt=8

APODViewer

https://itunes.apple.com/th/app/id292538105?mt=8

Dr. Panda’s Handyman

https://itunes.apple.com/th/app/id649181106?mt=8

Thunderspace

https://itunes.apple.com/th/app/id636485814?mt=8

SimplePhysics

https://itunes.apple.com/th/app/id408233979?mt=8

Art in Motion

https://itunes.apple.com/th/app/id385456596?mt=8

BridgeBasher

https://itunes.apple.com/th/app/id324473106?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!