ช้าอด! 20 แอพ+เกมส์ iPhone&iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [7/03/57]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Clear – Tasks & To-Do List

https://itunes.apple.com/th/app/id493136154

neu.Draw

https://itunes.apple.com/th/app/id392532294

Runtime – Simple Run Tracking

https://itunes.apple.com/th/app/id718633921

Joust Legend

https://itunes.apple.com/th/app/id680539008

Meeting Mapper

https://itunes.apple.com/th/app/id496853872

Baldify

https://itunes.apple.com/th/app/id480018989

Baldify HD

https://itunes.apple.com/th/app/id512783475

Redd – reddit client

https://itunes.apple.com/th/app/id777208009

Diana Photo

https://itunes.apple.com/th/app/id694075857

Africa – Animal Adventures for Kids

https://itunes.apple.com/th/app/id695120934

Sea Legends: Phantasmal Light Collector’s Edition HD (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id528260451

Sea Legends: Phantasmal Light Collector’s Edition (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id528254426

Alpha Zero

https://itunes.apple.com/th/app/id577724499

Asia – Animal Adventures for Kids for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id716659044

Africa – Animal Adventures for Kids for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id695122181

North Pole – Animal Adventures for Kids for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id716659797

deck mobile slideshow presentations

https://itunes.apple.com/th/app/id507978779

SnoreLab

https://itunes.apple.com/th/app/id529443604

SEGA GO DANCE

https://itunes.apple.com/th/app/id662850100

Turbo Invoice

https://itunes.apple.com/th/app/id679572722


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!