ส่งท้ายสัปดาห์ !! 29 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Cloud Services Manager

https://itunes.apple.com/th/app/id314316466?mt=8

Seattle Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id577370157?mt=8

Nursery Rhymes with StoryTime

https://itunes.apple.com/th/app/id423322533?mt=8

GlobeTipping – Tipping Calculator & Advisor

https://itunes.apple.com/th/app/id334850512?mt=8

BMX Jam

https://itunes.apple.com/th/app/id534473005?mt=8

HarrisCamera

https://itunes.apple.com/th/app/id480099135?mt=8

MyThings for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id537678529?mt=8

Snapseed

https://itunes.apple.com/th/app/id439438619?mt=8

Africa Travelpedia – ALL-IN-ONE

https://itunes.apple.com/th/app/id563473905?mt=8

SlickTasks

https://itunes.apple.com/th/app/id507155892?mt=8

Garmin OpenCaching

https://itunes.apple.com/th/app/id429776248?mt=8

MyFolder Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id552871276?mt=8

MultiFlow

https://itunes.apple.com/th/app/id539888378?mt=8

Pizza Vs. Skeletons

https://itunes.apple.com/th/app/id475212472?mt=8

Night Flight

https://itunes.apple.com/th/app/id544012514?mt=8

FlowPlus: Add. Subtract. Enter the Flow.

https://itunes.apple.com/th/app/id554731577?mt=8

DivisionFlow: Division, Re-Envisioned.

https://itunes.apple.com/th/app/id566078565?mt=8

Calculator+

https://itunes.apple.com/th/app/id432627778?mt=8

iBlast Moki HD

https://itunes.apple.com/th/app/id364197277?mt=8

Smack that Gugl for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id554104613?mt=8

Stickman Cliff Diving

https://itunes.apple.com/th/app/id375671896?mt=8

Pento

https://itunes.apple.com/th/app/id555643225?mt=8

iVoice Translator

https://itunes.apple.com/th/app/id576157968?mt=8

FlightBoard

https://itunes.apple.com/th/app/id390553006?mt=8

Fera HD for Facebook

https://itunes.apple.com/th/app/id445140686?mt=8

in:play

https://itunes.apple.com/th/app/id564522300?mt=8

Mr.Oops!!

https://itunes.apple.com/th/app/id473898041?mt=8

The Sims Medieval

https://itunes.apple.com/th/app/id464440043?mt=8

Worm vs Birds

https://itunes.apple.com/th/app/id496503221?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!