ส่งท้าย !! 26 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Rat Fishing HD

https://itunes.apple.com/th/app/id531728867?mt=8

Rat Fishing

https://itunes.apple.com/th/app/id531073963?mt=8

Morse-It

https://itunes.apple.com/th/app/id284942940?mt=8

Captain Cat Pocket

https://itunes.apple.com/th/app/id569787498?mt=8

VOT: Voice To-Dos – Jot with Voice

https://itunes.apple.com/th/app/id537147223?mt=8

Camera Fx Live

https://itunes.apple.com/th/app/id550674887?mt=8

StoryFrame – Picture Frame FX

https://itunes.apple.com/th/app/id565891687?mt=8

Photo Frame : Memory making app for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id434211864?mt=8

Centipede: Origins

https://itunes.apple.com/th/app/id477148771?mt=8

Monster War HD

https://itunes.apple.com/th/app/id409292865?mt=8

Sentinel 3: Homeworld

https://itunes.apple.com/th/app/id396103539?mt=8

Rockmate

https://itunes.apple.com/th/app/id417415477?mt=8

Amazing Runner

https://itunes.apple.com/th/app/id547135385?mt=8

Mexico City Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id573800994?mt=8

KOTOMON

https://itunes.apple.com/th/app/id524884675?mt=8

CLZ Movies – Movie Collection Database

https://itunes.apple.com/th/app/id314588585?mt=8

Spirits

https://itunes.apple.com/th/app/id392492258?mt=8

Richman 4 fun

https://itunes.apple.com/th/app/id491231653?mt=8

Little Red Hen – Interactive Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id529256851?mt=8

Hairy Balls

https://itunes.apple.com/th/app/id525961324?mt=8

Armorslays 2

https://itunes.apple.com/th/app/id571546443?mt=8

ZOOKEEPER DX

https://itunes.apple.com/th/app/id433596395?mt=8

Country Mouse and City Mouse

https://itunes.apple.com/th/app/id573248205?mt=8

Why the Sea Is Salty

https://itunes.apple.com/th/app/id573245471?mt=8

Jack and the Beanstalk from McGraw-Hill Education

https://itunes.apple.com/th/app/id573259025?mt=8

Spooky Hoofs

https://itunes.apple.com/th/app/id455577493?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!