จัดเต็มวันหยุด ! 36 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 10 มีนาคม 2556

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Blux Camera Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id544582845?mt=8

miTypewriter for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id364381386?mt=8

Legends of Atlantis: Exodus HD Premium

https://itunes.apple.com/th/app/id527978883?mt=8

ActMonitor

https://itunes.apple.com/th/app/id519572740?mt=8

Checkmark

https://itunes.apple.com/th/app/id524873453?mt=8

Hot-N-Cold Beautiful Weather

https://itunes.apple.com/th/app/id591145912?mt=8

Polamatic

https://itunes.apple.com/th/app/id514596710?mt=8

200+ Situps

https://itunes.apple.com/th/app/id572230233?mt=8

TV Show tracker

https://itunes.apple.com/th/app/id334565283?mt=8

Path on

https://itunes.apple.com/th/app/id596696015?mt=8

Downhill Bowling

https://itunes.apple.com/th/app/id301101146?mt=8

My Dashboard

https://itunes.apple.com/th/app/id562255773?mt=8

iSupr8

https://itunes.apple.com/th/app/id413566476?mt=8

ProCam XL

https://itunes.apple.com/th/app/id560483587?mt=8

Camera One

https://itunes.apple.com/th/app/id557162581?mt=8

SpaceLab

https://itunes.apple.com/th/app/id505328587?mt=8

Fluid Football Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id547221167?mt=8

Twisted Fates

https://itunes.apple.com/th/app/id400593403?mt=8

Help Volty

https://itunes.apple.com/th/app/id514399819?mt=8

Granny Smith

https://itunes.apple.com/th/app/id529096189?mt=8

Meeting Box – Notes, Tasks, and Sketches

https://itunes.apple.com/th/app/id601889330?mt=8

iCanShop

https://itunes.apple.com/th/app/id508521926?mt=8

3HEROES

https://itunes.apple.com/th/app/id581725494?mt=8

Angry Birds

https://itunes.apple.com/th/app/id343200656?mt=8

Angry Birds HD

https://itunes.apple.com/th/app/id364234221?mt=8

Lullaby

https://itunes.apple.com/th/app/id439055509?mt=8

Luminancer

https://itunes.apple.com/th/app/id414607139?mt=8

iPoe

https://itunes.apple.com/th/app/id507407813?mt=8

goodEar Multiple Intervals – Ear Training

https://itunes.apple.com/th/app/id588125376?mt=8

Super Mole Escape

https://itunes.apple.com/th/app/id517069954?mt=8

Sphoxie

https://itunes.apple.com/th/app/id558189485?mt=8

I, Gladiator

https://itunes.apple.com/th/app/id553907252?mt=8

Sacred Guns

https://itunes.apple.com/th/app/id547914628?mt=8

Hairy Tales

https://itunes.apple.com/th/app/id557886420?mt=8

Robokill 2: Leviathan Five

https://itunes.apple.com/th/app/id496230482?mt=8

Wooords

https://itunes.apple.com/th/app/id413308545?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!