แอพ/เกมส์ iOS ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Victory Day

https://itunes.apple.com/th/app/id353433914?mt=8

Run a 3K

https://itunes.apple.com/th/app/id627408748?mt=8

Beat the Boss 2 (17+)

https://itunes.apple.com/th/app/id574001818?mt=8

HeadShotsAlleyHD

https://itunes.apple.com/th/app/id595340459?mt=8

Montessori Numbers – Math Activities for Kids

https://itunes.apple.com/th/app/id547209737?mt=8

Recorder Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id595349609?mt=8

HeadshotsAlley

https://itunes.apple.com/th/app/id581465488?mt=8

123D Creature

https://itunes.apple.com/th/app/id594014056?mt=8

iSMEStorage

https://itunes.apple.com/th/app/id359916522?mt=8

TopNotes Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id572430550?mt=8

Carmageddon

https://itunes.apple.com/th/app/id498240451?mt=8

Halcyon

https://itunes.apple.com/th/app/id387838417?mt=8

Mushroom Wars

https://itunes.apple.com/th/app/id590233979?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!