จัดหนัก !! 43 แอพ iPhone/iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้แจกฟรี [มูลค่านับพัน] : 10/07/56

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Dead Space for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id396021266?mt=8

Dead Space

https://itunes.apple.com/th/app/id396020767?mt=8

Peggle

https://itunes.apple.com/th/app/id314303518?mt=8

Peggle HD

https://itunes.apple.com/th/app/id451113455?mt=8

Local Cloud

https://itunes.apple.com/th/app/id634032771?mt=8

TextPad

https://itunes.apple.com/th/app/id629786721?mt=8

Piiic

https://itunes.apple.com/th/app/id597091511?mt=8

The Sims Medieval

https://itunes.apple.com/th/app/id464440043?mt=8

The Sims Medieval For iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id500936098?mt=8

Rinky Dinky Rhyme Book

https://itunes.apple.com/th/app/id550645283?mt=8

Lumiè

https://itunes.apple.com/th/app/id512781209?mt=8

Mirror’s Edge™ for iPad (Intl.)

https://itunes.apple.com/th/app/id372114159?mt=8

Flight Control HD

https://itunes.apple.com/th/app/id363727129?mt=8

Flight

https://itunes.apple.com/th/app/id306220440?mt=8

BigMind Pro – Mind Mapping

https://itunes.apple.com/th/app/id659837801?mt=8

LANScan

https://itunes.apple.com/th/app/id378965540?mt=8

PDF, DOC, XLS, PPT, TXT Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id639990321?mt=8

PDF, DOC, XLS, PPT, TXT Reader HD

https://itunes.apple.com/th/app/id640000345?mt=8

Run Tracker – GPS Fitness Tracking for Runners

https://itunes.apple.com/th/app/id453027672?mt=8

Debt Snowball+

https://itunes.apple.com/th/app/id516229756?mt=8

Localscope

https://itunes.apple.com/th/app/id409869453?mt=8

Toca Band

https://itunes.apple.com/th/app/id521640648?mt=8

AcePlayer -Powerful Media Player

https://itunes.apple.com/th/app/id463242636?mt=8

Grid Diary

https://itunes.apple.com/th/app/id597077261?mt=8

Smart Tools

https://itunes.apple.com/th/app/id627940818?mt=8

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

https://itunes.apple.com/th/app/id424912055?mt=8

Map My Ride+

https://itunes.apple.com/th/app/id306561234?mt=8

Traktor DJ

https://itunes.apple.com/th/app/id592052832?mt=8

Traktor DJ for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id625335999?mt=8

Over

https://itunes.apple.com/th/app/id535811906?mt=8

Day One (Journal / Diary)

https://itunes.apple.com/th/app/id421706526?mt=8

BADLAND

https://itunes.apple.com/th/app/id535176909?mt=8

Tiny Wings

https://itunes.apple.com/th/app/id417817520?mt=8

Where’s My Water?

https://itunes.apple.com/th/app/id449735650?mt=8

Infinity Blade II

https://itunes.apple.com/th/app/id447689011?mt=8

Visual Calendar

https://itunes.apple.com/th/app/id443222028?mt=8

Tiny Wings HD

https://itunes.apple.com/th/app/id541517597?mt=8

SpeakingCal Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id566962200?mt=8

Barefoot World Atlas

https://itunes.apple.com/th/app/id489221652?mt=8

SonicMax

https://itunes.apple.com/th/app/id521010512?mt=8

ZENFORMS: Protectors

https://itunes.apple.com/th/app/id520978510?mt=8

Chopper

https://itunes.apple.com/th/app/id284896685?mt=8

GDrive Exporter for Google Drive

https://itunes.apple.com/th/app/id648204904?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!