20 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Face Bomb!

https://itunes.apple.com/th/app/id550587020?mt=8

National Geographic Today

https://itunes.apple.com/th/app/id512719216?mt=8

BrushFX

https://itunes.apple.com/th/app/id572927689?mt=8

Password Manager PRO+

https://itunes.apple.com/th/app/id582137043?mt=8

Foolproof Art Studio for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id556545056?mt=8

AiCamera

https://itunes.apple.com/th/app/id474703652?mt=8

PhotoStamps

https://itunes.apple.com/th/app/id454401449?mt=8

HalfCamera

https://itunes.apple.com/th/app/id427758174?mt=8

iDocs Pro for Google Docs™ and Google Drive™

https://itunes.apple.com/th/app/id502206895?mt=8

MatrixDefender

https://itunes.apple.com/th/app/id562534227?mt=8

League Of Extraordinary Birds HD

https://itunes.apple.com/th/app/id506218350?mt=8

SYS Activity Manager Plus

https://itunes.apple.com/th/app/id440654325?mt=8

Video Converter App

https://itunes.apple.com/th/app/id549355396?mt=8

Daily Diary (Journal/Diary)

https://itunes.apple.com/th/app/id317637852?mt=8

Mole Dash HD

https://itunes.apple.com/th/app/id472599899?mt=8

Sound Massage Premium – No more gloomy days!

https://itunes.apple.com/th/app/id524277488?mt=8

Wonderputt

https://itunes.apple.com/th/app/id539499112?mt=8

Project: Mayhem

https://itunes.apple.com/th/app/id529942175?mt=8

Retromatic HD

https://itunes.apple.com/th/app/id581731651?mt=8

Retromatic

https://itunes.apple.com/th/app/id571636510?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!