23 แอพ/เกม สำหรับ iOS ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Audio Invaders

http://itunes.apple.com/app/audio-invaders/id478676726?mt=8

Find the Princess

http://itunes.apple.com/app/find-the-princess/id495251504?mt=8

Greedy Bankers vs The World

http://itunes.apple.com/app/greedy-bankers-vs-the-world/id444728773?mt=8

Fling!

http://itunes.apple.com/app/fling!/id325815008?mt=8

PhotoSender for Facebook

http://itunes.apple.com/app/photosender-for-facebook/id448306255?mt=8

CameraSharp

http://itunes.apple.com/app/camerasharp-all-in-one-camera/id442142280?mt=8

Perfect365 HD

http://itunes.apple.com/app/perfect365-hd/id469308137?mt=8

LadyAURORA

http://itunes.apple.com/app/ladyaurora/id473060146?mt=8

Double Across

http://itunes.apple.com/app/double-across-crossword-puzzle/id374061351?mt=8

Dr. Clock

http://itunes.apple.com/app/dr.-clock-alarm-+-mp3-radio/id463258218?mt=8

Pedometer 24/7

http://itunes.apple.com/app/pedometer-24-7/id417974511?mt=8

7 in 1 : Percentage Calculator

http://itunes.apple.com/app/7-in-1-percentage-calculator/id499902771?mt=8

Greedy Bankers

http://itunes.apple.com/app/greedy-bankers/id417814882?mt=8

WordsWorth

http://itunes.apple.com/app/wordsworth/id299508161?mt=8

Ice Wings: Skies of Steel

http://itunes.apple.com/app/ice-wings-skies-of-steel/id490517441?mt=8

Campass

http://itunes.apple.com/app/campass/id504530146?mt=8

Crosswords HD

http://itunes.apple.com/app/crosswords-hd/id465196851?mt=8

Camera James Bond

http://itunes.apple.com/app/camera-james-bond/id473668330?mt=8

Crosswords HD UK

http://itunes.apple.com/app/crosswords-hd-uk/id484285336?mt=8

World Atlas

http://itunes.apple.com/app/world-atlas/id419360365?mt=8

Weather Forecaster Pro

http://itunes.apple.com/app/weather-forecaster-pro/id435293410?mt=8

Wallpaper Studio Pro HD

http://itunes.apple.com/app/wallpaper-studio-pro-hd-themes/id474201918?mt=8

CEMA Translation

http://itunes.apple.com/app/cema-translation/id503045400?mt=8

Final Fury Pro

http://itunes.apple.com/app/final-fury-pro/id505401492?mt=8

Nosferatu – Run from the Sun

http://itunes.apple.com/app/nosferatu-run-from-the-sun/id502851239?mt=8

Tap Tap Jump – Tappi Bear

http://itunes.apple.com/app/tap-tap-jump-tappi-bear/id391088028?mt=8

The Stone of Destiny

http://itunes.apple.com/app/the-stone-of-destiny/id290657880?mt=8

Gravity 2.0

http://itunes.apple.com/app/gravity-2.0/id487887756?mt=8

Paper Train: Master Edition

http://itunes.apple.com/app/paper-train-master-edition/id489157286?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!