ด่วน! 20 แอพ/เกม iPhone&iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [11/10/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Riptide GP

https://itunes.apple.com/th/app/id469610082

Card Mate Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id606710468

Metronome by Musicopoulos

https://itunes.apple.com/th/app/id691690600

Dinorama

https://itunes.apple.com/th/app/id611016610

Flying Benjamins HD

https://itunes.apple.com/th/app/id690249621

You Rule Chores

https://itunes.apple.com/th/app/id467180285

Vid Collage

https://itunes.apple.com/th/app/id693113318

Cuboid: 3D Puzzle Game

https://itunes.apple.com/th/app/id532154687

Earth Science Through Photography

https://itunes.apple.com/th/app/id438169820

LensLight

https://itunes.apple.com/th/app/id419518259

YodelOh Classic

https://itunes.apple.com/th/app/id454293156

audio palette

https://itunes.apple.com/th/app/id340767581

Inkpad

https://itunes.apple.com/th/app/id400083414

Bali Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id523421398

Barry – Webpage screenshot

https://itunes.apple.com/th/app/id588626031

MonoPix – Different sensation of choices!

https://itunes.apple.com/th/app/id622552267

ColorPix – Different sensation of choices!

https://itunes.apple.com/th/app/id671588404

Perfect Shot by TapMedia

https://itunes.apple.com/th/app/id705661027

7-Minute Workout (High Intensity Training)

https://itunes.apple.com/th/app/id675459297

Dragon’s Lore

https://itunes.apple.com/th/app/id438192009


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!