17 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

HDR FX Pro
https://itunes.apple.com/th/app/id503560704?mt=8

Pocket Trucks
https://itunes.apple.com/th/app/id543172408?mt=8

GeoTrace HD

https://itunes.apple.com/th/app/id559052483?mt=8

Instant Sketch for iPad
https://itunes.apple.com/th/app/id505837316?mt=8

iAmGuitar

https://itunes.apple.com/th/app/id407752080?mt=8

X WaterMan

https://itunes.apple.com/th/app/id569786682?mt=8

Gardenscapes HD (Premium)

https://itunes.apple.com/th/app/id463446389?mt=8

Sally Park – the best car finder

https://itunes.apple.com/th/app/id551047154?mt=8

Island Tribe – HD

https://itunes.apple.com/th/app/id434824903?mt=8

Island Tribe!

https://itunes.apple.com/th/app/id450771879?mt=8

Dungeon Crasher

https://itunes.apple.com/th/app/id518242063?mt=8

Tracing Paper

https://itunes.apple.com/th/app/id358331458?mt=8

Safe Diary

https://itunes.apple.com/th/app/id569395395?mt=8

Firehouse Adventure

https://itunes.apple.com/th/app/id439742991?mt=8

Monster of Puppets

https://itunes.apple.com/th/app/id519998792?mt=8

Tap Studio PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id353933710?mt=8

ProCam

https://itunes.apple.com/th/app/id541557533?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!