21 แอพ iPad/iPhone ลดราคาเหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 12 มกราคม 2556

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

InstaPlace

https://itunes.apple.com/th/app/id565105760?mt=8

Glyphs+ TextEditor with Special Characters

https://itunes.apple.com/th/app/id475552356?mt=8

Wiki Offline Pro – New Wikipedia Experience

https://itunes.apple.com/th/app/id512866847?mt=8

SpeedText HD

https://itunes.apple.com/th/app/id393871896?mt=8

Cleaner – Remove Multiple Contacts Fast

https://itunes.apple.com/th/app/id519077149?mt=8

SnowJinks

https://itunes.apple.com/th/app/id574335696?mt=8

Sky Wings

https://itunes.apple.com/th/app/id582702611?mt=8

CHM HD – CHM Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id590214516?mt=8

Remove Duplicate Contacts, Events and Reminders – Contact Manager

https://itunes.apple.com/th/app/id312352867?mt=8

1001 Wonders of the World HD

https://itunes.apple.com/th/app/id577413916?mt=8

Timer

https://itunes.apple.com/th/app/id286567378?mt=8

TeuxDeux

https://itunes.apple.com/th/app/id384291782?mt=8

Gene Pool

https://itunes.apple.com/th/app/id330408920?mt=8

Pronto — Timer App

https://itunes.apple.com/th/app/id415838243?mt=8

Sheep Abduction

https://itunes.apple.com/th/app/id305092894?mt=8

Vikings vs Dragons

https://itunes.apple.com/th/app/id566205659?mt=8

National Capitals Genius

https://itunes.apple.com/th/app/id408280633?mt=8

Abe Speak

https://itunes.apple.com/th/app/id575153358?mt=8

ProCam XL

https://itunes.apple.com/th/app/id560483587?mt=8

JaeJae’s Brain Jam

https://itunes.apple.com/th/app/id545540835?mt=8

Alien Zone

https://itunes.apple.com/th/app/id585479179?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!