จัดเต็ม 18 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวัน [12/06/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

THOR: Son of Asgard

https://itunes.apple.com/th/app/id433558156?mt=8

Toy Defense

https://itunes.apple.com/th/app/id503853677?mt=8

Build A Train

https://itunes.apple.com/th/app/id398937831?mt=8

Discovr Apps – discover new apps

https://itunes.apple.com/th/app/id440101665?mt=8

Discovr Movies – discover new movies

https://itunes.apple.com/th/app/id488025044?mt=8

Map Camera: Append a Map to your Photo

https://itunes.apple.com/th/app/id648156124?mt=8

PixiVisor

https://itunes.apple.com/th/app/id601279460?mt=8

10K Forever: run pace training

https://itunes.apple.com/th/app/id637421912?mt=8

5K Forever: run pace training

https://itunes.apple.com/th/app/id637420575?mt=8

Toy Defense: Relaxed Mode

https://itunes.apple.com/th/app/id591025447?mt=8

InFocus Checklist

https://itunes.apple.com/th/app/id584611125?mt=8

Miniatlas Pediatrics

https://itunes.apple.com/th/app/id398194760?mt=8

Dailybook (Journal/Diary)

https://itunes.apple.com/th/app/id440750190?mt=8

Timegg Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id514290241?mt=8

PhotosPro – Photos app reinvented.

https://itunes.apple.com/th/app/id607929309?mt=8

ClipBook – BookMarker & Sentence Collector

https://itunes.apple.com/th/app/id593243819?mt=8

Simply North

https://itunes.apple.com/th/app/id545173570?mt=8

Puzzle Retreat

https://itunes.apple.com/th/app/id561834333?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!