ของฟรี !! 21 แอพ iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Fishdom 2 HD (Premium)

http://itunes.apple.com/app/fishdom-2-hd-premium/id525753233?mt=8

Last Temple 2

http://itunes.apple.com/app/last-temple-2/id548226907?mt=8

Japanese Garden 3D full HD

http://itunes.apple.com/app/japanese-garden-3d-full-hd/id555985109?mt=8

Last Temple 2

http://itunes.apple.com/app/last-temple-2/id548226907?mt=8

Envelope HD

http://itunes.apple.com/app/envelope-hd/id562759664?mt=8

Rich Note & PDF Maker

http://itunes.apple.com/app/rich-note-pdf-maker/id540383941?mt=8

Solar Walk – 3D Solar System model

http://itunes.apple.com/app/solar-walk-3d-solar-system/id347546771?mt=8

Nice Travel Map

http://itunes.apple.com/app/nice-travel-map/id566278566?mt=8

Mooniz-HD

http://itunes.apple.com/app/mooniz-hd/id555314397?mt=8

Weather Genie

http://itunes.apple.com/app/weather-genie/id481501928?mt=8

Jailbreaker 2

http://itunes.apple.com/app/jailbreaker-2/id410172445?mt=8

Build and Play 3D – Plane, Train, Robot and More

http://itunes.apple.com/app/build-play-3d-plane-train/id545626598?mt=8

Moto Race Pro

http://itunes.apple.com/app/moto-race-pro/id550063467?mt=8

Old MacDonald HD – by Duck Duck Moose

http://itunes.apple.com/app/old-macdonald-hd-by-duck-duck/id430133375?mt=8

Old MacDonald – by Duck Duck Moose

http://itunes.apple.com/app/old-macdonald-by-duck-duck/id324655784?mt=8

MediaSlate Pro

http://itunes.apple.com/app/mediaslate-pro/id450771887?mt=8

Pillboxie

http://itunes.apple.com/app/pillboxie/id417367089?mt=8

SpeedUpTV

http://itunes.apple.com/app/speeduptv/id386986953?mt=8

Pancake Pandemonium

http://itunes.apple.com/app/pancake-pandemonium/id557935078?mt=8

Panorama

http://itunes.apple.com/app/panorama/id499150255?mt=8

Cardiograph – Heart Rate Meter

http://itunes.apple.com/app/cardiograph-heart-rate-meter/id441079429?mt=8

** แนะนำ **

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!