ช้าอด…หมดเวลา ! 16 แอพ iPhone/iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดฟรี [13/08/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Super Badminton

https://itunes.apple.com/th/app/id379781259?mt=8

Bam fu

https://itunes.apple.com/th/app/id641975866?mt=8

PopBoardz

https://itunes.apple.com/th/app/id563989511?mt=8

Knight Defense

https://itunes.apple.com/th/app/id384314610?mt=8

Thunderspace

https://itunes.apple.com/th/app/id636485814?mt=8

CloudCam

https://itunes.apple.com/th/app/id624658188?mt=8

NeicaMM

https://itunes.apple.com/th/app/id632541658?mt=8

Bash Programming Language

https://itunes.apple.com/th/app/id500471228?mt=8

WorldScan – Scan Documents & Share PDF

https://itunes.apple.com/th/app/id525343444?mt=8

WorldScan HD – Scan Documents & Share PDF

https://itunes.apple.com/th/app/id553160340?mt=8

AppZilla 3 : 150 in 1!

https://itunes.apple.com/th/app/id538829385?mt=8

Run with Map My Run+

https://itunes.apple.com/th/app/id306468004?mt=8

Daily Insist

https://itunes.apple.com/th/app/id656033093?mt=8

Paperless – Draw, paint, sketch on mobile.

https://itunes.apple.com/th/app/id548125340?mt=8

MyBrushes Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id681045199?mt=8

Bloody Harry

https://itunes.apple.com/th/app/id559010048?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!