แจกฟรีวันเดียว !! 31 เกม&แอพ โหลดฟรีประจำวันที่ 14 มิถุนายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Awesome Photo

http://itunes.apple.com/app/awesome-photo-calendar-image/id436302511?mt=8

Dracula The Path of the Dragon – Part 2 HD

http://itunes.apple.com/app/dracula-path-dragon-part-2/id381688211?mt=8

Dracula The Path of the Dragon – Part 3 HD

http://itunes.apple.com/app/dracula-path-dragon-part-3/id381726151?mt=8

Dracula: Resurrection – Part 2 HD

http://itunes.apple.com/app/dracula-resurrection-part/id445565730?mt=8

Dracula: Resurrection – Part 3 HD

http://itunes.apple.com/app/dracula-resurrection-part/id445390563?mt=8

Map Overlay Tracer

http://itunes.apple.com/app/map-overlay-tracer/id389230228?mt=8

Translate to chinese

http://itunes.apple.com/app/translate-to-chinese/id513828663?mt=8

LunaSolCal

http://itunes.apple.com/app/lunasolcal/id390175338?mt=8

Beat the Beast

http://itunes.apple.com/app/beat-the-beast/id499657823?mt=8

Nintaii 2

http://itunes.apple.com/us/app/nintaii-2/id335202062?mt=8

Touch Image Manipulator

http://itunes.apple.com/app/touch-image-manipulator/id531212604?mt=8

Army Wars Defense 2

http://itunes.apple.com/app/army-wars-defense-2/id461281735?mt=8

Flip the Switch

http://itunes.apple.com/app/flip-the-switch/id441902554?mt=8

Great Solitaire!

http://itunes.apple.com/app/great-solitaire!/id411847327?mt=8

1a Easy Writer

http://itunes.apple.com/app/1a-easy-writer/id495631561?mt=8

Our To Do List

http://itunes.apple.com/app/our-to-do-list/id497186112?mt=8

Flash Hero

http://itunes.apple.com/app/flash-hero/id359127020?mt=8

Play It

http://itunes.apple.com/app/play-it/id446665180?mt=8

Tricky 6

http://itunes.apple.com/app/tricky-6/id519552305?mt=8

Great Solitaire HD

http://itunes.apple.com/app/great-solitaire-hd/id402387645?mt=8

Tiny Escape HD

http://itunes.apple.com/app/tiny-escape-hd/id498944037?mt=8

Tiny Escape

http://itunes.apple.com/app/tiny-escape/id488489920?mt=8

Chess With Master

http://itunes.apple.com/app/chess-with-master/id510838658?mt=8

Troops

http://itunes.apple.com/app/troops/id500470355?mt=8

Drop Out Adventures

http://itunes.apple.com/app/drop-out-adventures/id489900074?mt=8

i Learn With Boing: Ice Land Adventures! HD

http://itunes.apple.com/app/i-learn-boing-ice-land-adventures!/id502026679?mt=8

Beer Buddy – Barcode Scanner

http://itunes.apple.com/app/beer-buddy-barcode-scanner/id452552907?mt=8

Zombie Carnival

http://itunes.apple.com/us/app/zombie-carnival/id504489252?mt=8

Flip the Switch

http://itunes.apple.com/us/app/flip-the-switch/id441902554?mt=8

Zombie Carnival

http://itunes.apple.com/us/app/zombie-carnival/id504489252?mt=8

Messages+

http://itunes.apple.com/app/messages+/id520498848?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!