ต้อนรับการกลับมา !!! 23 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

PipeRoll 3D New York

https://itunes.apple.com/th/app/id548227879?mt=8

World Heritage in Spain

https://itunes.apple.com/th/app/id554088690?mt=8

iDinobook

https://itunes.apple.com/th/app/id429862174?mt=8

SkySafari 3

https://itunes.apple.com/th/app/id437108143?mt=8

IPL Cricket Fever – Deluxe

https://itunes.apple.com/us/app/ipl-cricket-fever-deluxe/id514290193?mt=8

MyPickup Diary

https://itunes.apple.com/th/app/id503579078?mt=8

Tinybee Dash

https://itunes.apple.com/th/app/id562702331?mt=8

MIGHTY MOUSE My Hero HD

https://itunes.apple.com/th/app/id493145403?mt=8

Super World Adventures

https://itunes.apple.com/th/app/id416029733?mt=8

MIGHTY MOUSE My Hero

https://itunes.apple.com/th/app/id479952446?mt=8

Breakout®: Boost+

https://itunes.apple.com/th/app/id494136657?mt=8

LightPic

https://itunes.apple.com/th/app/id551309560?mt=8

Cappuccino

https://itunes.apple.com/th/app/id540763548?mt=8

WorldScan HD

https://itunes.apple.com/th/app/id574367058?mt=8

PhotoFun

https://itunes.apple.com/th/app/id561072822?mt=8

Monster RPG 2

https://itunes.apple.com/th/app/id358610619?mt=8

Satellite TV Direct

https://itunes.apple.com/th/app/id522311932?mt=8

Printer Pro for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id410011612?mt=8

Lisbon Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id569080042?mt=8

Swipe the Deck

https://itunes.apple.com/th/app/id557179452?mt=8

Pocket Jamz Piano Notes

https://itunes.apple.com/th/app/id474767140?mt=8

Shift It

https://itunes.apple.com/th/app/id455489202?mt=8

Wars Online – Defend Your Kingdom

https://itunes.apple.com/th/app/id570545410?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!