จัดหนัก !! 38 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

MixBooth

https://itunes.apple.com/th/app/id504181015?mt=8

Blast Fighter II

https://itunes.apple.com/th/app/id578167354?mt=8

Flick Tennis: College Wars

https://itunes.apple.com/th/app/id472226966?mt=8

DreamWorks Dash n Drop

https://itunes.apple.com/th/app/id567632537?mt=8

Wireless Transfer App

https://itunes.apple.com/th/app/id543119010?mt=8

Sleep Pillow Sounds: white noise machine app

https://itunes.apple.com/th/app/id410351918?mt=8

Roblade:Design&Fight

https://itunes.apple.com/th/app/id515664532?mt=8

Aralon: Sword and Shadow HD

https://itunes.apple.com/th/app/id399045373?mt=8

FlightBoard – Live Flight Departure and Arrival Status

https://itunes.apple.com/th/app/id390553006?mt=8

AXL: Full Boost

https://itunes.apple.com/th/app/id528525914?mt=8

Universal Tools

https://itunes.apple.com/th/app/id571908109?mt=8

App Center 120 in 1

https://itunes.apple.com/th/app/id571851155?mt=8

Zombie Quest – Mastermind the hexes!

https://itunes.apple.com/th/app/id467422761?mt=8

Honolulu Travel Guide

https://itunes.apple.com/th/app/id386654434?mt=8

The Bard’s Tale

https://itunes.apple.com/th/app/id480375355?mt=8

Rock(s) Rider

https://itunes.apple.com/th/app/id521673789?mt=8

Toca Band

https://itunes.apple.com/th/app/id521640648?mt=8

PlayMyQ HD

https://itunes.apple.com/th/app/id432506056?mt=8

Photo Table

https://itunes.apple.com/th/app/id455322208?mt=8

DM1 for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id526650611?mt=8

DM1 – The Drum Machine

https://itunes.apple.com/th/app/id431573951?mt=8

War of Eclipse

https://itunes.apple.com/th/app/id556418993?mt=8

Squids

https://itunes.apple.com/th/app/id467904350?mt=8

Canon Lens Buddy – Lenses for DSLR Cameras

https://itunes.apple.com/th/app/id450111426?mt=8

Assassin’s Creed Comics

https://itunes.apple.com/th/app/id500688906?mt=8

LED Music Visualizer

https://itunes.apple.com/th/app/id396083500?mt=8

WowFX

https://itunes.apple.com/th/app/id555934821?mt=8

THOR: Son of Asgard

https://itunes.apple.com/th/app/id433558156?mt=8

Tiger Woods PGA TOUR 12 for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id427704194?mt=8

Captain America: Sentinel of Liberty

https://itunes.apple.com/th/app/id434478300?mt=8

Fly With Me

https://itunes.apple.com/th/app/id469540576?mt=8

Contacts Sync & Backup Pro – Google Contacts Sync, Backup Contacts for Excel

https://itunes.apple.com/th/app/id573375553?mt=8

Art

https://itunes.apple.com/th/app/id526784474?mt=8

StarTracker for iPhone 5

https://itunes.apple.com/th/app/id482378748?mt=8

Lep’s World 2 Plus

https://itunes.apple.com/th/app/id529096824?mt=8

Quotes Folder

https://itunes.apple.com/th/app/id478653149?mt=8

Ascension: Chronicle of the Godslayer

https://itunes.apple.com/th/app/id441838733?mt=8

Emperor Galactics Domination

https://itunes.apple.com/th/app/id575191862?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!