ช้าอด 15 แอพ (ลดราคาเหลือ 0 บาท) iOS ประจำวันที่ 15 ก.พ. 56

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Subway Rushers

https://itunes.apple.com/th/app/id598554428?mt=8

Honk

https://itunes.apple.com/th/app/id410370669?mt=8

MyFace+ for Facebook

https://itunes.apple.com/th/app/id589788759?mt=8

runtastic Heart Rate PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id586956623?mt=8

Espresso for Google Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id566833690?mt=8

Smart Office 2

https://itunes.apple.com/th/app/id504520620?mt=8

Chasing Moonlight

https://itunes.apple.com/th/app/id570572654?mt=8

Bubble Pig

https://itunes.apple.com/th/app/id519681118?mt=8

Infinity Blade

https://itunes.apple.com/th/app/id387428400?mt=8

Taskable

https://itunes.apple.com/th/app/id577328047?mt=8

Can’t Stop

https://itunes.apple.com/th/app/id557688143?mt=8

Asphalt 7: Heat

https://itunes.apple.com/th/app/id462694916?mt=8

Echograph — Create Cinemagraph Animated GIFs

https://itunes.apple.com/th/app/id491346516?mt=8

Polara

https://itunes.apple.com/th/app/id551864396?mt=8

New York Subway

https://itunes.apple.com/th/app/id301912130?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!