ช้าอด !! 26 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Wimp: Who Stole My Pants? HD

https://itunes.apple.com/th/app/id563271425?mt=8

Air Hockey

https://itunes.apple.com/th/app/id286106725?mt=8

Point & Measure

https://itunes.apple.com/th/app/id431139365?mt=8

Mini Motor Racing

https://itunes.apple.com/th/app/id426860241?mt=8

FlashLight: Proximity Sensor Powered Flash Light

https://itunes.apple.com/th/app/id504641625?mt=8

Devils at the Gate: Pacific War HD

https://itunes.apple.com/th/app/id569807672?mt=8

CloudClipboard

https://itunes.apple.com/th/app/id527872706?mt=8

Mini Motor Racing HD

https://itunes.apple.com/th/app/id479470272?mt=8

AlarMe: Alarm Clock+

https://itunes.apple.com/th/app/id423110430?mt=8

The Story of a World

https://itunes.apple.com/th/app/id550896034?mt=8

Gabi your daily dose of Facebook

https://itunes.apple.com/th/app/id527052414?mt=8

Nanosec: Advanced Alarm+

https://itunes.apple.com/th/app/id455813778?mt=8

Savi People

https://itunes.apple.com/th/app/id515317165?mt=8

Future Alarm Clock (aka Nanosec: Advanced Alarm)

https://itunes.apple.com/th/app/id474756531?mt=8

Elegant Alarm Clock (aka Nanosec: Advanced Alarm)

https://itunes.apple.com/th/app/id474725111?mt=8

Alien Buddies – Preschool Learning Activities

https://itunes.apple.com/th/app/id469461540?mt=8

Business Communication – MBA Learning Solutions for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id382257186?mt=8

Antrim Escape 2

https://itunes.apple.com/th/app/id470087013?mt=8

Antrim Escape 3 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id475515805?mt=8

Roads of Rome HD

https://itunes.apple.com/th/app/id439834249?mt=8

Video 2 Photo – extract still pictures from movies

https://itunes.apple.com/th/app/id487353844?mt=8

Adelaide Travel Map (Australia)

https://itunes.apple.com/th/app/id582601632?mt=8

iMPlayer

https://itunes.apple.com/th/app/id558306279?mt=8

Antrim Escape 1

https://itunes.apple.com/th/app/id451772794?mt=8

Compass for New iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id526054874?mt=8

Ink Artist – Vector Draw, Paint, Sketch, Doodle with Natural Brushes

https://itunes.apple.com/th/app/id565859209?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!