จัดเต็ม 30 แอพ iPad/iPhone ลดราคาเหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 16 มกราคม 2556

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

TubeExplorer – YouTube client

https://itunes.apple.com/th/app/id572226202?mt=8

Campus Life

https://itunes.apple.com/th/app/id504634395?mt=8

Blood Brothers (RPG)

https://itunes.apple.com/th/app/id551366194?mt=8

Krop Circle

https://itunes.apple.com/th/app/id588809832?mt=8

Clash of Clans

https://itunes.apple.com/th/app/id529479190?mt=8

Police Robbery Reloaded: Super Spy Agent, Full Game

https://itunes.apple.com/th/app/id588547193?mt=8

days

https://itunes.apple.com/th/app/id314012383?mt=8

Instalyrics

https://itunes.apple.com/th/app/id373944064?mt=8

Running Dead

https://itunes.apple.com/th/app/id539185419?mt=8

iTerminal – SSH Tool

https://itunes.apple.com/th/app/id581455211?mt=8

Photonia

https://itunes.apple.com/th/app/id578831782?mt=8

My Dashboard

https://itunes.apple.com/th/app/id562255773?mt=8

GroupShot

https://itunes.apple.com/th/app/id488709126?mt=8

Dots (Pixel Art)

https://itunes.apple.com/th/app/id582232939?mt=8

Modern War

https://itunes.apple.com/th/app/id468327549?mt=8

Fractal Combat

https://itunes.apple.com/th/app/id422010858?mt=8

Psychoban

https://itunes.apple.com/th/app/id378692853?mt=8

Epic Raiders

https://itunes.apple.com/th/app/id531859497?mt=8

Tap Paradise Cove

https://itunes.apple.com/th/app/id488845680?mt=8

Photo Shake HD – easy to frame your pictures

https://itunes.apple.com/th/app/id588639876?mt=8

Polyroll

https://itunes.apple.com/th/app/id566408577?mt=8

Secrets for iPod Touch – Tips & Tricks: iOS 6 Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id360105398?mt=8

InstaWeb: Web to PDF Converter

https://itunes.apple.com/th/app/id581643426?mt=8

Hexars

https://itunes.apple.com/th/app/id486204772?mt=8

Derby Manager HD

https://itunes.apple.com/th/app/id533308333?mt=8

PipeRoll 3D New York HD

https://itunes.apple.com/th/app/id548226329?mt=8

Cute Kill

https://itunes.apple.com/th/app/id577345789?mt=8

Hyperwave

https://itunes.apple.com/th/app/id562881564?mt=8

Ghost Racer

https://itunes.apple.com/th/app/id510996442?mt=8

Calendar Diary 2013-15 (Moments Journal)

https://itunes.apple.com/th/app/id585542868?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!