ช้าอด…หมดเวลา 23 แอพ-เกมส์ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 17 เมษายน

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Vintage Scene HD

https://itunes.apple.com/th/app/id382680248?mt=8

Battle by Ships ~ PirateFleet+ 4 Friends

https://itunes.apple.com/th/app/id448304085?mt=8

Wireless Transfer App

https://itunes.apple.com/th/app/id543119010?mt=8

Mike Vick: GameTime

https://itunes.apple.com/th/app/id574681057?mt=8

iEmotions GOLD

https://itunes.apple.com/th/app/id546704069?mt=8

Cleanup & Merge Duplicate Contacts Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id625688151?mt=8

SmartScan+OCR: Text Reader with PDF conversion

https://itunes.apple.com/th/app/id531288096?mt=8

PhotoJus Bokeh FX Pro – Pic Effect for Instagram

https://itunes.apple.com/th/app/id577680837?mt=8

War of Machines

https://itunes.apple.com/th/app/id610340897?mt=8

Augmented Driving

https://itunes.apple.com/th/app/id366841514?mt=8

Athens Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id562829875?mt=8

Stupid Zombies 2

https://itunes.apple.com/th/app/id562284789?mt=8

World Heritage in Japan

https://itunes.apple.com/th/app/id554086822?mt=8

Last Temple 2

https://itunes.apple.com/th/app/id548226907?mt=8

Solar : Weather

https://itunes.apple.com/th/app/id542875991?mt=8

Eighty-Eight

https://itunes.apple.com/th/app/id597174223?mt=8

Mini World

https://itunes.apple.com/th/app/id582249106?mt=8

InstaMail Photos and Videos

https://itunes.apple.com/th/app/id553743855?mt=8

Panorama

https://itunes.apple.com/th/app/id499150255?mt=8

Goal Go Flag!

https://itunes.apple.com/th/app/id556777826?mt=8

WorldScan – Scan Documents & Share PDF

https://itunes.apple.com/th/app/id525343444?mt=8

Dress Guide Pro – Perfect Color Matching

https://itunes.apple.com/th/app/id570606440?mt=8

Amazing Fingers

https://itunes.apple.com/th/app/id584703133?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!