มาก่อนโหลดก่อน !! 17 แอพ สำหรับ iPhone/iPad โหลดฟรี ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

AirSlides

http://itunes.apple.com/app/airslides/id481159116?mt=8

Jurassic 3D Rollercoaster Rush

http://itunes.apple.com/app/jurassic-3d-rollercoaster/id327618754?mt=8

Crazy Kangaroo

http://itunes.apple.com/app/crazy-kangaroo/id516908531?mt=8

Haunted 3D Rollercoaster Rush

http://itunes.apple.com/app/haunted-3d-rollercoaster-rush/id330897187?mt=8

myPulse – Heart Rate Monitor

http://itunes.apple.com/app/mypulse-heart-rate-monitor/id522311210?mt=8

Great Little War Game

http://itunes.apple.com/us/app/great-little-war-game/id426398707?mt=8

Jumping Hero HD

http://itunes.apple.com/us/app/jumping-hero-hd/id528518997?mt=8

Text Me! 2 Free Texting with Call, SMS and IM

http://itunes.apple.com/us/app/text-me!-2-free-texting-call/id514485964?mt=8

Weather Genie

http://itunes.apple.com/app/weather-genie/id481501928?mt=8

FlipBook HD

http://itunes.apple.com/app/flipbook-hd/id523196082?mt=8

Photos

http://itunes.apple.com/app/photos/id483833489?mt=8

Edinburgh travel guide – tripwolf

http://itunes.apple.com/app/edinburgh-travel-guide-tripwolf/id391486835?mt=8

Venice travel guide – tripwolf

http://itunes.apple.com/app/venice-travel-guide-tripwolf/id392906279?mt=8

Store Master Pro

http://itunes.apple.com/app/store-master-pro/id521359053?mt=8

Tank Bomber

http://itunes.apple.com/us/app/tank-bomber/id506354075?mt=8

Market Pulse

http://itunes.apple.com/app/market-pulse/id430259592?mt=8

iRadio – All radio

http://itunes.apple.com/app/iradio-all-radio/id426290891?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!