16 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Seline Ultimate

https://itunes.apple.com/th/app/id388640430?mt=8

CarTunes Music Player

https://itunes.apple.com/th/app/id415408192?mt=8

Amazing Slow Downer

https://itunes.apple.com/th/app/id308998718?mt=8

Multilingual – Learn 8 languages

https://itunes.apple.com/th/app/id506569447?mt=8

Pete and the secret of flying

https://itunes.apple.com/th/app/id443484991?mt=8

Pete and the secret of flying HD

https://itunes.apple.com/th/app/id442937329?mt=8

PDF Printer for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id427076566?mt=8

Speedometer Full

https://itunes.apple.com/th/app/id579407044?mt=8

Print Agent PRO for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id422396289?mt=8

Speedometer Full HD

https://itunes.apple.com/th/app/id579409719?mt=8

Hack Run ZERO

https://itunes.apple.com/th/app/id432778305?mt=8

Real Steel

https://itunes.apple.com/th/app/id455650341?mt=8

Friend Check

https://itunes.apple.com/th/app/id578099078?mt=8

runtastic SitUps PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id570183057?mt=8

The 7th Guest: Infection

https://itunes.apple.com/th/app/id416849801?mt=8

iPictures

https://itunes.apple.com/th/app/id578683541?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!