จัดหนักวันเสาร์ !! 33 แอพ iOS ลดราคาเหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันนี้

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Grid Lens

https://itunes.apple.com/th/app/id490495120?mt=8

Thunder Tank 2

https://itunes.apple.com/th/app/id571834134?mt=8

GRE Psychology (Psych) Subject Test / Exam Prep Flashcards

https://itunes.apple.com/th/app/id563542965?mt=8

London Offline Map – City Metro Airport

https://itunes.apple.com/th/app/id583929738?mt=8

1001 Wonders of the World

https://itunes.apple.com/th/app/id577723863?mt=8

Hunters: Episode One

https://itunes.apple.com/th/app/id415278460?mt=8

Hunters: Episode One HD

https://itunes.apple.com/th/app/id415284093?mt=8

Do.one

https://itunes.apple.com/th/app/id590464929?mt=8

Paul & Percy

https://itunes.apple.com/th/app/id479523158?mt=8

Rail Rush

https://itunes.apple.com/th/app/id501947104?mt=8

Piano Prodigy 2

https://itunes.apple.com/th/app/id585523970?mt=8

Youda Survivor HD (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id467626899?mt=8

Decide Now!

https://itunes.apple.com/th/app/id383718755?mt=8

Task

https://itunes.apple.com/th/app/id505799171?mt=8

facefull for facebook full site desktop version

https://itunes.apple.com/th/app/id408260441?mt=8

Tap Times Tables – Multiplication Fun with Math Numbers and Arithmetic

https://itunes.apple.com/th/app/id457383394?mt=8

Hands-On Equations 1 – The Fun Way to Learn Algebra

https://itunes.apple.com/th/app/id505948222?mt=8

300 Sleep Relax Sounds : Melodies : Brainwaves

https://itunes.apple.com/th/app/id547484593?mt=8

Wanted Poster Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id580534596?mt=8

Youda Survivor (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id467624830?mt=8

Atlantis Quest Premium

https://itunes.apple.com/th/app/id579262885?mt=8

Starbase Gunship

https://itunes.apple.com/th/app/id573308432?mt=8

Whakan

https://itunes.apple.com/th/app/id531237669?mt=8

Coverjam Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id447598594?mt=8

iSupr8

https://itunes.apple.com/th/app/id413566476?mt=8

Our To Do List

https://itunes.apple.com/th/app/id497186112?mt=8

▸ Calculator+

https://itunes.apple.com/th/app/id512938416?mt=8

Cubed Rally Redline

https://itunes.apple.com/th/app/id574202956?mt=8

Malaysia Travelpedia

https://itunes.apple.com/th/app/id554586583?mt=8

World Heritage in Britain

https://itunes.apple.com/th/app/id554088337?mt=8

SnoreLab

https://itunes.apple.com/th/app/id529443604?mt=8

Dreamdays – Countdown to the Days that Matter

https://itunes.apple.com/th/app/id585947384?mt=8

Kiko: The Last Totem [HD]

https://itunes.apple.com/th/app/id398088722?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!