ช้าอด !! 23 แอพ+เกมส์ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 19 เมษายน

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

AstroWings2: SPACE WAR

https://itunes.apple.com/th/app/id623690649?mt=8

Bucketz

https://itunes.apple.com/th/app/id506388040?mt=8

PhotoJus Smoke FX Pro – Pic Effect for Instagram

https://itunes.apple.com/th/app/id594754676?mt=8

Star Hound

https://itunes.apple.com/th/app/id592828388?mt=8

miniSynth 2

https://itunes.apple.com/th/app/id616496999?mt=8

Split Lens

https://itunes.apple.com/th/app/id632705490?mt=8

Vegas Slot Machines

https://itunes.apple.com/th/app/id360130194?mt=8

Crazy Raider

https://itunes.apple.com/th/app/id583830709?mt=8

PhotoJus Cute Fog FX Pro – Pic Effect for Instagram

https://itunes.apple.com/th/app/id585156344?mt=8

Rome Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id543193319?mt=8

Learn Japanese Audio FlashCards

https://itunes.apple.com/th/app/id302586271?mt=8

Plunderland

https://itunes.apple.com/th/app/id380486617?mt=8

Dreamdays

https://itunes.apple.com/th/app/id585947384?mt=8

Pocket Scanner HD – Documents on the go

https://itunes.apple.com/th/app/id576260947?mt=8

Reef Run

https://itunes.apple.com/th/app/id622675641?mt=8

Tiki Towers for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id372842006?mt=8

FX Photo Studio: pro effects & filters, fast camera plus photo editor

https://itunes.apple.com/th/app/id312506856?mt=8

Jet Trains

https://itunes.apple.com/th/app/id564761347?mt=8

Take It Easy

https://itunes.apple.com/th/app/id554612639?mt=8

YouTube+

https://itunes.apple.com/th/app/id596435877?mt=8

247 MISSILES

https://itunes.apple.com/th/app/id598888111?mt=8

Audio Guide – Monet Gallery

https://itunes.apple.com/th/app/id519642043?mt=8

Smash the Office

https://itunes.apple.com/th/app/id610320088?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!