ช้าอด!! 19 แอพ/เกมส์ iOS แจกฟรี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Wild Racing

https://itunes.apple.com/th/app/id580447026?mt=8

Web to JPEG – Webpage Screenshot

https://itunes.apple.com/th/app/id640113349?mt=8

Kate Storm: Escape

https://itunes.apple.com/th/app/id595180858?mt=8

Chess Pro – with coach

https://itunes.apple.com/th/app/id423198259?mt=8

Midi Studio

https://itunes.apple.com/th/app/id519720275?mt=8

eCurrency

https://itunes.apple.com/th/app/id310516332?mt=8

Bug Assault

https://itunes.apple.com/th/app/id493342182?mt=8

Gravity Guy HD

https://itunes.apple.com/th/app/id404182204?mt=8

Gravity Guy

https://itunes.apple.com/th/app/id398348506?mt=8

Adventure Bar Story

https://itunes.apple.com/th/app/id489454710?mt=8

MiniatureCam

https://itunes.apple.com/th/app/id503510484?mt=8

Strut Type

https://itunes.apple.com/th/app/id547902757?mt=8

ClipBook

https://itunes.apple.com/th/app/id593243819?mt=8

Final Guardian

https://itunes.apple.com/th/app/id627045660?mt=8

BLACKJACK (5 GAMES)

https://itunes.apple.com/th/app/id356111267?mt=8

Ninja Slash

https://itunes.apple.com/th/app/id620255342?mt=8

Yxplayer Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id639208785?mt=8

PhotosPro

https://itunes.apple.com/th/app/id607929309?mt=8

Backyard at Twilight: A Stella and Sam Adventure

https://itunes.apple.com/th/app/id435543633?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!