14 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Asphalt 7: Heat

https://itunes.apple.com/en/app/kuang-ye-biao-che7-ji-su-re-li/id462694916?mt=8

 

World Of War Tanks

https://itunes.apple.com/th/app/id572401311?mt=8

Royal Envoy HD (Premium)

https://itunes.apple.com/th/app/id411436785?mt=8

To Do Checklist

https://itunes.apple.com/th/app/id499826049?mt=8

Dragon Island Blue

https://itunes.apple.com/th/app/id532138534?mt=8

Drawing with Carl

https://itunes.apple.com/th/app/id480645514?mt=8

Blonde vs Brunette Racing

https://itunes.apple.com/th/app/id449136895?mt=8

3 Little Piggies

https://itunes.apple.com/th/app/id545234567?mt=8

Earthlapse

https://itunes.apple.com/th/app/id522003167?mt=8

Gangnam Style Story

https://itunes.apple.com/th/app/id577046734?mt=8

ColorMania FX

https://itunes.apple.com/th/app/id572924993?mt=8

iFTP-The File Transfer

https://itunes.apple.com/th/app/id385094737?mt=8

Remixer

https://itunes.apple.com/th/app/id482088777?mt=8

My Measures & Dimensions

https://itunes.apple.com/th/app/id325962257?mt=8

Paint It+ Turn The World Into Paper Art

https://itunes.apple.com/th/app/id574827126?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!