รีบโหลด !! 26 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

FishGoGoGo!

https://itunes.apple.com/th/app/id547097263?mt=8

PITFALL!

https://itunes.apple.com/th/app/id547291263?mt=8

TunePad

https://itunes.apple.com/th/app/id556683901?mt=8

Smart Merge Duplicate Contacts

https://itunes.apple.com/th/app/id519076307?mt=8

iSupr8

https://itunes.apple.com/th/app/id413566476?mt=8

Airport Madness Challenge

https://itunes.apple.com/th/app/id393575110?mt=8

Asphalt 7: Heat

https://itunes.apple.com/th/app/id462694916?mt=8

Totem Runner

https://itunes.apple.com/th/app/id541710977?mt=8

Nagoya Travel Map (Japan)

https://itunes.apple.com/th/app/id571848341?mt=8

Chimpact

https://itunes.apple.com/th/app/id526701557?mt=8

Tie Right

https://itunes.apple.com/th/app/id441129355?mt=8

Nudifier

https://itunes.apple.com/th/app/id554023264?mt=8

DesignYourBody

https://itunes.apple.com/th/app/id446334421?mt=8

LUXOR

https://itunes.apple.com/th/app/id312416863?mt=8

Tiny Troopers

https://itunes.apple.com/th/app/id494242260?mt=8

Tie Right HD

https://itunes.apple.com/th/app/id479148816?mt=8

Data Counter – Data usage for all carriers

https://itunes.apple.com/th/app/id397348286?mt=8

RiverStone

https://itunes.apple.com/th/app/id570117711?mt=8

CineBleach

https://itunes.apple.com/th/app/id549631667?mt=8

Video Masher

https://itunes.apple.com/th/app/id564107069?mt=8

Grid Filter

https://itunes.apple.com/th/app/id567316235?mt=8

Glady’s Cam

https://itunes.apple.com/th/app/id570194287?mt=8

Atramentous

https://itunes.apple.com/th/app/id571479281?mt=8

Part: Palette

https://itunes.apple.com/th/app/id533327842?mt=8

Speed Machine – Fast Motion // Slow Motion Video Creator

https://itunes.apple.com/th/app/id467268912?mt=8

HoursTracker – Timesheet & Time Tracker

https://itunes.apple.com/th/app/id321923934?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!