ช้าอด! 16 แอพ+เกมส์ iPhone&iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [21/02/57]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Video Rotate & Flip

https://itunes.apple.com/th/app/id554533692

Video Crop & Zoom

https://itunes.apple.com/th/app/id652507050

Video Audio Remover

https://itunes.apple.com/th/app/id721321563

Video 2 Photo – extract still pictures from movies

https://itunes.apple.com/th/app/id487353844

Subliminal Video

https://itunes.apple.com/th/app/id521732251

Network

https://itunes.apple.com/th/app/id723422355

Naught

https://itunes.apple.com/th/app/id458375241

Naught 2

https://itunes.apple.com/th/app/id708230290

Wizard Quest

https://itunes.apple.com/th/app/id673017009

Past Memories

https://itunes.apple.com/th/app/id673829884

MosaicHD

https://itunes.apple.com/th/app/id421126665

iOS 7 Wallpaper Fix

https://itunes.apple.com/th/app/id765059392

To bed

https://itunes.apple.com/th/app/id681433010

WaveWall

https://itunes.apple.com/th/app/id595786336

AccelaRuler

https://itunes.apple.com/th/app/id304167757

5K Run Meter GPS

https://itunes.apple.com/th/app/id531550132


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!