จัดเต็ม !! 20 แอพ iPhone&iPad แจกฟรี ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Ballooned!

http://itunes.apple.com/us/app/ballooned!/id510248988?mt=8

Run For Peace

http://itunes.apple.com/us/app/run-for-peace/id532091383?mt=8

Rush City

http://itunes.apple.com/us/app/rush-city/id464654213?mt=8

Let’s Guess

http://itunes.apple.com/us/app/lets-guess/id542136334?mt=8

Axon Runners

http://itunes.apple.com/app/axon-runners/id523550957?mt=8

Rush City

http://itunes.apple.com/app/rush-city/id464654213?mt=8

99 Photo Gifts

http://itunes.apple.com/app/99-photo-gifts/id550871439?mt=8

Quick Camera

http://itunes.apple.com/app/quick-camera/id531146634?mt=8

Unshortner

http://itunes.apple.com/app/unshortner-shorten-unshorten/id546670927?mt=8

Parking Meter HD

http://itunes.apple.com/app/parking-meter-hd/id547103430?mt=8

Voice Tweet

http://itunes.apple.com/app/voice-tweet-tweet-using-your/id547097843?mt=8

Bravo Force: Last Stand

http://itunes.apple.com/app/bravo-force-last-stand/id501056872?mt=8

6 Pack Promise

http://itunes.apple.com/app/6-pack-promise/id476702710?mt=8

Search Assistant

http://itunes.apple.com/app/search-assistant/id547741010?mt=8

Steel Runner

http://itunes.apple.com/app/steel-runner/id496435390?mt=8

Grocery List – Marche

http://itunes.apple.com/app/grocery-list-marche/id531606201?mt=8

The World Clock

http://itunes.apple.com/app/the-world-clock/id368177365?mt=8

Math Dictionary for Kids

http://itunes.apple.com/app/math-dictionary-for-kids/id454367958?mt=8

Droplist

http://itunes.apple.com/app/droplist/id550748926?mt=8

Amateur Surgeon 2

http://itunes.apple.com/app/amateur-surgeon-2/id400765065?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!