จัดเต็ม !! 20 แอพแจกฟรี !! ประจำวันที่ 22 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

King Oddball

https://itunes.apple.com/th/app/id553174450?mt=8

Travel San Francisco

https://itunes.apple.com/th/app/id350220213?mt=8

Travel Dublin

https://itunes.apple.com/th/app/id350054622?mt=8

Hunters: Episode One

https://itunes.apple.com/th/app/id415278460?mt=8

Hunters: Episode One HD

https://itunes.apple.com/th/app/id415284093?mt=8

Amaya Solitaire (Spider, Klondike, Free Cell)

https://itunes.apple.com/th/app/id467940593?mt=8

Camera

https://itunes.apple.com/th/app/id580715084?mt=8

Bokeh Lens

https://itunes.apple.com/th/app/id587849880?mt=8

Travel Las Vegas

https://itunes.apple.com/th/app/id350077965?mt=8

Orphion

https://itunes.apple.com/th/app/id495465097?mt=8

About Love, Hate and the other ones

https://itunes.apple.com/th/app/id558459510?mt=8

2XL Snocross

https://itunes.apple.com/th/app/id589220663?mt=8

Camera FX Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id587811004?mt=8

Hidden Objects: Ghostly Worlds

https://itunes.apple.com/th/app/id585436679?mt=8

ClearWeather

https://itunes.apple.com/th/app/id547915918?mt=8

Chiang Mai Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id563855253?mt=8

Travel Venice

https://itunes.apple.com/th/app/id350291773?mt=8

Travel Chicago

https://itunes.apple.com/th/app/id350036906?mt=8

Daily Goals

https://itunes.apple.com/th/app/id590691570?mt=8

Listick – Easy-to-Use Grocery Shopping List and Expense Tracker

https://itunes.apple.com/th/app/id571930332?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!