จัดหนัก!! 24 แอพ/เกมส์ iOS แจกฟรี ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Bottle Cap Blitz

https://itunes.apple.com/th/app/id569448523?mt=8

Bit Map

https://itunes.apple.com/th/app/id337172542?mt=8

Writing

https://itunes.apple.com/th/app/id492567689?mt=8

Tiny Troopers

https://itunes.apple.com/th/app/id494242260?mt=8

Units – Unit Converter for your iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id285590154?mt=8

บันทึก Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id523581445?mt=8

Checkmark

https://itunes.apple.com/th/app/id524873453?mt=8

Tunable – Instrument Tuner

https://itunes.apple.com/th/app/id608540795?mt=8

TanZen – Relaxing tangram puzzles

https://itunes.apple.com/th/app/id286331900?mt=8

File Transfer

https://itunes.apple.com/th/app/id584806191?mt=8

Cape Town Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id577365748?mt=8

Video to Photo Grabber

https://itunes.apple.com/th/app/id639485093?mt=8

iWatermelon Deluxe

https://itunes.apple.com/th/app/id367961174?mt=8

Oldify

https://itunes.apple.com/th/app/id480016021?mt=8

Wrath Of Cheese

https://itunes.apple.com/th/app/id571597235?mt=8

Flickr Studio

https://itunes.apple.com/th/app/id387907682?mt=8

Rolling Hero

https://itunes.apple.com/th/app/id586198194?mt=8

Cardio Buddy

https://itunes.apple.com/th/app/id554391046?mt=8

FlickStackr for Flickr

https://itunes.apple.com/th/app/id364895358?mt=8

PipeRoll Retro

https://itunes.apple.com/th/app/id501986980?mt=8

ComicBook!

https://itunes.apple.com/th/app/id436114747?mt=8

PipeRoll Oil HD

https://itunes.apple.com/th/app/id507125838?mt=8

PipeRoll Oil

https://itunes.apple.com/th/app/id505093409?mt=8

ExcelSMS

https://itunes.apple.com/th/app/id409587704?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!