27 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Chop Chop Soccer HD

https://itunes.apple.com/th/app/id384752632?mt=8

Starbounder

https://itunes.apple.com/th/app/id570580253?mt=8

Cinefy – Special FX Studio

https://itunes.apple.com/th/app/id481953440?mt=8

File Manager Pro (Document Reader & File Browser)

https://itunes.apple.com/th/app/id558270538?mt=8

OldBooth

https://itunes.apple.com/th/app/id298007500?mt=8

Walk Tracker Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id423400390?mt=8

Run Tracker Pro – TrainingPeaks GPS

https://itunes.apple.com/th/app/id423397231?mt=8

Cycle Tracker Pro – TrainingPeaks GPS

https://itunes.apple.com/th/app/id423365379?mt=8

InstaStory HD

https://itunes.apple.com/th/app/id553160466?mt=8

InstaStory

https://itunes.apple.com/th/app/id550072343?mt=8

Galactic Phantasy Prelude

https://itunes.apple.com/th/app/id561459499?mt=8

Galaxy on Fire 2

https://itunes.apple.com/th/app/id397127539?mt=8

Tango Remote Control Media Player HD

https://itunes.apple.com/th/app/id345279970?mt=8

Video Deck – Multi Codec

https://itunes.apple.com/th/app/id534963347?mt=8

50 Acoustic Guitar Licks

https://itunes.apple.com/th/app/id425694203?mt=8

Ultimate Coin Collection HD

https://itunes.apple.com/th/app/id459832127?mt=8

Fantasy Conflict HD

https://itunes.apple.com/th/app/id543492173?mt=8

Fantasy Conflict

https://itunes.apple.com/th/app/id562944939?mt=8

Bit-1

https://itunes.apple.com/th/app/id492152484?mt=8

Chop Chop Runner HD

https://itunes.apple.com/th/app/id374027159?mt=8

AZT:Teleporter HD

https://itunes.apple.com/th/app/id518574976?mt=8

Chop Chop Tennis HD

https://itunes.apple.com/th/app/id374962861?mt=8

Glaze

https://itunes.apple.com/th/app/id521573656?mt=8

Shadow ZIN: Ninja Boy

https://itunes.apple.com/th/app/id492816709?mt=8

World Heritage in USA

https://itunes.apple.com/th/app/id554086879?mt=8

LanScan HD

https://itunes.apple.com/th/app/id461551081?mt=8

Slide Timer

https://itunes.apple.com/th/app/id411474926?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!