ช้าอด…หมดเขต !! 28 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 23 เมษายน

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

FX Photo Studio HD

https://itunes.apple.com/th/app/id369684558?mt=8

Little Genius

https://itunes.apple.com/th/app/id465059157?mt=8

uTrakt

https://itunes.apple.com/th/app/id525352438?mt=8

TimeFreeze

https://itunes.apple.com/th/app/id493856911?mt=8

Zombiez!

https://itunes.apple.com/th/app/id473907606?mt=8

Map My Ride+ – GPS Cycling, Riding, Workout Tracking and Calorie Counter

https://itunes.apple.com/th/app/id306561234?mt=8

NoteLedge for iPad – Take Notes, Sketch, Audio and Video Recording

https://itunes.apple.com/th/app/id483101556?mt=8

Rainbow Blocks

https://itunes.apple.com/th/app/id355313284?mt=8

Connect Six ~ Piratron+ 4 Friends

https://itunes.apple.com/th/app/id546275691?mt=8

The Silent History

https://itunes.apple.com/th/app/id527403914?mt=8

Speedometer+ G12 (Car speedometer, Bike cyclometer)

https://itunes.apple.com/th/app/id590439587?mt=8

Zitrr Camera

https://itunes.apple.com/th/app/id605284740?mt=8

Photo Magik

https://itunes.apple.com/th/app/id604310740?mt=8

CLZ Games

https://itunes.apple.com/th/app/id319036253?mt=8

RADSONE – the music player

https://itunes.apple.com/th/app/id456910755?mt=8

Smart Checkbook

https://itunes.apple.com/th/app/id524925556?mt=8

The Little Mermaid ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id590698556?mt=8

Grimm’s Sleeping Beauty ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id568368779?mt=8

Grimm’s Rapunzel ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id406548272?mt=8

Grimm’s Hansel and Gretel ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id474167943?mt=8

League of Evil 2

https://itunes.apple.com/th/app/id493832593?mt=8

Farm 123 ~ StoryToys Jr

https://itunes.apple.com/th/app/id526322778?mt=8

Super Mega Worm Vs Santa 2

https://itunes.apple.com/th/app/id583807069?mt=8

FlipCards Pro – Flashcard app for memory training

https://itunes.apple.com/th/app/id498851787?mt=8

Grimm’s Puss in Boots ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id580839137?mt=8

Grimm’s Snow White ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id577460310?mt=8

Outland Games

https://itunes.apple.com/th/app/id591262172?mt=8

Grimm’s Red Riding Hood ~ 3D Interactive Pop-up Book

https://itunes.apple.com/th/app/id445388456?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!