16 แอพ iOS ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี !! (ไม่ง้อแอพตู้) ประจำวันที่ 23/06/56

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

vjay

https://itunes.apple.com/th/app/id523713724?mt=8

Heredox

https://itunes.apple.com/th/app/id555104623?mt=8

Catch the Ark

https://itunes.apple.com/th/app/id558506788?mt=8

Survivor Z

https://itunes.apple.com/th/app/id578747229?mt=8

Colorbind

https://itunes.apple.com/th/app/id356126423?mt=8

Video Rotate And Flip

https://itunes.apple.com/th/app/id658564085?mt=8

Futulele – Digital Ukulele

https://itunes.apple.com/th/app/id527394207?mt=8

Tug the Table

https://itunes.apple.com/th/app/id632184023?mt=8

Wrestle Jump

https://itunes.apple.com/th/app/id573992498?mt=8

LiveSketch HD

https://itunes.apple.com/th/app/id364888269?mt=8

Pedometer PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id442894126?mt=8

WiFi Map Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id543032054?mt=8

Wisdom Writer

https://itunes.apple.com/th/app/id576774808?mt=8

Pocket Briefcase Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id579224808?mt=8

MyPhoto HD

https://itunes.apple.com/th/app/id528910487?mt=8

MyPhoto Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id374269181?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!