จัดเต็ม ! 17 แอพ iPhone&iPad แจกฟรี ประจำวันที่ 23 กันยายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อน

หลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรม

เขาแจกฟรีนะครับ

Sleep Pillow Baby Lullaby

http://itunes.apple.com/app/sleep-pillow-baby-lullaby/id512894927?mt=8

Foxit Mobile PDF

http://itunes.apple.com/app/foxit-mobile-pdf/id507040546?mt=8

300 Sleep & Relax Sounds

http://itunes.apple.com/app/300-sleep-relax-sounds-melodies/id547484593?mt=8

Tips for iPhone – Tricks & Secrets

http://itunes.apple.com/app/tips-for-iphone-tricks-secrets/id417181914?mt=8

WRESTLING MANAGER

http://itunes.apple.com/app/wrestling-manager/id465946596?mt=8

AR Dead Raid

http://itunes.apple.com/app/ar-dead-raid/id537065198?mt=8

Blood and Reign

http://itunes.apple.com/app/blood-and-reign/id550976437?mt=8

Velocispider

http://itunes.apple.com/app/velocispider/id433011745?mt=8

BlackGold – iPad Edition

http://itunes.apple.com/app/blackgold-ipad-edition/id369606136?mt=8

Anatomy 3D – Organs

http://itunes.apple.com/app/anatomy-3d-organs/id465448838?mt=8

Warlock Defense

http://itunes.apple.com/app/warlock-defense/id529083696?mt=8

The Maze Game?

http://itunes.apple.com/app/the-maze-game/id538422720?mt=8

Hanger

http://itunes.apple.com/app/hanger/id529486638?mt=8

Iron Fist Boxing HD Edition

http://itunes.apple.com/app/iron-fist-boxing-hd-edition/id298673200?mt=8

R-Tech Commander Colony

http://itunes.apple.com/app/r-tech-commander-colony/id552341645?mt=8

Goal Achiever

http://itunes.apple.com/app/goal-achiever/id390357610?mt=8

Infinite Warrior

http://itunes.apple.com/app/infinite-warrior/id525444063?mt=8

#แนะนำ

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!