ช้าอด !! 28 แอพ/เกม iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

iNetTools

https://itunes.apple.com/app/inettools-ping-dns-lookup/id561659975?mt=8

iEditor – Text Editor

https://itunes.apple.com/app/ieditor-text-editor/id562162723?mt=8

iconsider for icon designer

https://itunes.apple.com/app/iconsider-for-icon-designer/id415013162?mt=8

World Heritage in Russia

https://itunes.apple.com/app/world-heritage-in-russia/id554089383?mt=8

Infectonator

https://itunes.apple.com/app/infectonator/id547566699?mt=8

Password Manager with Wifi access

https://itunes.apple.com/app/password-manager-wifi-access/id549000119?mt=8

Pointillist

https://itunes.apple.com/app/pointillist/id523617349?mt=8

Lasers

https://itunes.apple.com/app/lasers/id312807809?mt=8

Flick Home Run !

https://itunes.apple.com/app/flick-home-run-!/id454086751?mt=8

Save the Monster HD

https://itunes.apple.com/app/save-the-monster-hd/id502524517?mt=8

TtV Photo Studio

https://itunes.apple.com/app/ttv-photo-studio/id457765136?mt=8

Fun Covers

https://itunes.apple.com/app/fun-covers/id568336219?mt=8

Sink ‘Em All!

https://itunes.apple.com/app/sink-em-all!/id505089278?mt=8

iEyeCamera

https://itunes.apple.com/app/ieyecamera/id470780503?mt=8

Super Crate Box

https://itunes.apple.com/app/super-crate-box/id483025428?mt=8

Random Heroes

https://itunes.apple.com/app/random-heroes/id540353158?mt=8

Zen Wars

https://itunes.apple.com/app/zen-wars/id344115274?mt=8

Norway Travelpedia

https://itunes.apple.com/app/norway-travelpedia/id569075879?mt=8

Memorize Anything

https://itunes.apple.com/app/memorize-anything/id430219093?mt=8

BeautifulNote

https://itunes.apple.com/app/beautifulnote/id564468839?mt=8

Cool Alarm Clock & Day Reminder

https://itunes.apple.com/app/cool-alarm-clock-day-reminder/id504174371?mt=8

LostStar Tactics

https://itunes.apple.com/app/loststar-tactics/id524392711?mt=8

Yoga Anatomy – Learn the anatomy behind the Asanas of Hatha Yoga

https://itunes.apple.com/app/yoga-anatomy-learn-anatomy/id558683564?mt=8

TextPics

https://itunes.apple.com/app/textpics/id389799209?mt=8

CoinKeeper: Budget, bills and expense tracking

https://itunes.apple.com/app/coinkeeper-budget-bills-expense/id471262606?mt=8

TextPics for Facebook

https://itunes.apple.com/app/textpics-for-facebook/id429738161?mt=8

European Art

https://itunes.apple.com/app/european-art/id431226150?mt=8

Speedometer GPS+ (Car speedometer, Bike cyclometer)

https://itunes.apple.com/app/speedometer-gps+-car-speedometer/id541913955?mt=8

** แนะนำ **

EMS Finder

https://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!