23 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

ABBYY CardHolder

https://itunes.apple.com/th/app/id459456432?mt=8

Castle Of Pixel Skulls

https://itunes.apple.com/th/app/id550888729?mt=8

Trainer HD – Banjo Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id577275476?mt=8

Negative Nimbus

https://itunes.apple.com/th/app/id564789474?mt=8

Trainer HD – Ukulele Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id573476614?mt=8

FiLMiC Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id436577167?mt=8

Trainer HD – Bass Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id553995091?mt=8

Trainer HD – Guitar Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id409932711?mt=8

Smart Office 2

https://itunes.apple.com/th/app/id504520620?mt=8

Renoir

https://itunes.apple.com/th/app/id568807409?mt=8

PDF Expert (professional PDF documents reader)

https://itunes.apple.com/th/app/id323133888?mt=8

TumbleOn

https://itunes.apple.com/th/app/id531571259?mt=8

TumbleOn HD

https://itunes.apple.com/th/app/id458234573?mt=8

Essential Travel Checklist

https://itunes.apple.com/th/app/id391311171?mt=8

WiFi Security+

https://itunes.apple.com/th/app/id569855798?mt=8

8th Floor: Secret of Castle

https://itunes.apple.com/th/app/id542589094?mt=8

Flashometer

https://itunes.apple.com/th/app/id525015721?mt=8

MagicalPad

https://itunes.apple.com/th/app/id463731782?mt=8

Alarm Clock Bud Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id452111430?mt=8

MagicalPad

https://itunes.apple.com/th/app/id463731782?mt=8

Tap Tap Revenge 4

https://itunes.apple.com/th/app/id405373266?mt=8

Verticus

https://itunes.apple.com/th/app/id551081320?mt=8

Ultimate Phone Specs

https://itunes.apple.com/th/app/id362902838?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!