จัดหนัก !! 37 แอพ ลดราคาเหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Lens+

https://itunes.apple.com/th/app/id426609724?mt=8

Mahjong Deluxe 2: Astral Planes

https://itunes.apple.com/th/app/id583744435?mt=8

Compasso Synth

https://itunes.apple.com/th/app/id588939636?mt=8

Wheels on the Bus

https://itunes.apple.com/th/app/id303076295?mt=8

Photo Collage HD – Pic Frame & Fx Caption for Instagram Free

https://itunes.apple.com/th/app/id590192967?mt=8

Backgammon Deluxe

https://itunes.apple.com/th/app/id393138012?mt=8

Ultimate Word Search 2: Letter Boxed

https://itunes.apple.com/th/app/id594400268?mt=8

XnSketch

https://itunes.apple.com/th/app/id592986685?mt=8

Chess Knight

https://itunes.apple.com/th/app/id389064890?mt=8

Smooth Solitaire

https://itunes.apple.com/th/app/id364739430?mt=8

Motorblast

https://itunes.apple.com/th/app/id571217953?mt=8

Alphabet Robots Mahjong

https://itunes.apple.com/th/app/id566461976?mt=8

Letter Land Mahjong

https://itunes.apple.com/th/app/id566463396?mt=8

Mahjong Math

https://itunes.apple.com/th/app/id560324413?mt=8

Ultimate Hangman

https://itunes.apple.com/th/app/id348710904?mt=8

Ultimate Word Search (Wordsearch)

https://itunes.apple.com/th/app/id356091092?mt=8

TINNED CAM

https://itunes.apple.com/th/app/id430264642?mt=8

FrameLens – Frame with Multiple Cameras

https://itunes.apple.com/th/app/id503827101?mt=8

Color Splash+ FX

https://itunes.apple.com/th/app/id573479719?mt=8

Ultimate Photo Editor

https://itunes.apple.com/th/app/id517973985?mt=8

Southeast Asia Travelpedia

https://itunes.apple.com/th/app/id519697610?mt=8

Star Discovery

https://itunes.apple.com/th/app/id590218329?mt=8

Red Baron’s Revenge

https://itunes.apple.com/th/app/id506239345?mt=8

Pride and Prejudice and Zombies: The Interactive eBook

https://itunes.apple.com/th/app/id473525433?mt=8

Wheels on the Bus HD

https://itunes.apple.com/th/app/id371962250?mt=8

Mahjong Deluxe

https://itunes.apple.com/th/app/id388048946?mt=8

Yes! – Tasks

https://itunes.apple.com/th/app/id444883453?mt=8

Do.one

https://itunes.apple.com/th/app/id590464929?mt=8

Little Warrior – Multiplayer Action Game

https://itunes.apple.com/th/app/id571863248?mt=8

Amateur Surgeon 2

https://itunes.apple.com/th/app/id400765065?mt=8

AllContactsPro+

https://itunes.apple.com/th/app/id573777855?mt=8

Ringtones for iOS 6 – Free & Unlimited!

https://itunes.apple.com/th/app/id592066888?mt=8

Calorie Counter Plus: diets & activities

https://itunes.apple.com/th/app/id467334692?mt=8

Ready Steady Bang

https://itunes.apple.com/th/app/id447588618?mt=8

London Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id479436523?mt=8

Wiki Offline Pro – New Wikipedia Experience

https://itunes.apple.com/th/app/id512866847?mt=8

Bugs TD

https://itunes.apple.com/th/app/id554926906?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!