10 แอพ ลดราคาเหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 24 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Total Recall Game

https://itunes.apple.com/th/app/id515599736?mt=8

Word Bird

https://itunes.apple.com/th/app/id553838969?mt=8

Travel Los Angeles

https://itunes.apple.com/th/app/id352423263?mt=8

Travel Rio de Janeiro

https://itunes.apple.com/th/app/id354714798?mt=8

Travel Prague

https://itunes.apple.com/th/app/id354845010?mt=8

Travel Hong Kong

https://itunes.apple.com/th/app/id356608727?mt=8

Smart Photo Sort

https://itunes.apple.com/th/app/id592316666?mt=8

Unit Converter

https://itunes.apple.com/th/app/id539102182?mt=8

Pixlr Express PLUS

https://itunes.apple.com/th/app/id526783584?mt=8

Pronto

https://itunes.apple.com/th/app/id534514324?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!