จัดหนัก-จัดเต็ม !! 51 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Feed Garfield

https://itunes.apple.com/th/app/id528205899?mt=8

Drünk Vikings

https://itunes.apple.com/th/app/id542172531?mt=8

Ski Resort Mogul

https://itunes.apple.com/th/app/id447330640?mt=8

TuneBoaster

https://itunes.apple.com/th/app/id536819739?mt=8

Hickory Dickory Dock

https://itunes.apple.com/th/app/id460383510?mt=8

Hotel Mogul: Las Vegas

https://itunes.apple.com/th/app/id435282809?mt=8

Terrafarmers HD

https://itunes.apple.com/th/app/id441222412?mt=8

Pocket Jamz Guitar Tabs

https://itunes.apple.com/th/app/id419076078?mt=8

Stripy: Lost and Hungry

https://itunes.apple.com/th/app/id531039022?mt=8

Smash Frenzy 2

https://itunes.apple.com/th/app/id309054809?mt=8

Haunted Domains HD

https://itunes.apple.com/th/app/id397721287?mt=8

Virtual Farm

https://itunes.apple.com/th/app/id435699672?mt=8

Snowy: The Bear’s Adventures

https://itunes.apple.com/th/app/id410023629?mt=8

Sunshine Acres HD

https://itunes.apple.com/th/app/id411397839?mt=8

Hotel Mogul: Las Vegas HD

https://itunes.apple.com/th/app/id435282038?mt=8

Rome touristic audio guide (english audio)

https://itunes.apple.com/th/app/id316229758?mt=8

Olympic Gems Premium

https://itunes.apple.com/th/app/id481629556?mt=8

Mr Mood

https://itunes.apple.com/th/app/id557107386?mt=8

iArchitect HD

https://itunes.apple.com/th/app/id531849927?mt=8

Bitter Sam

https://itunes.apple.com/th/app/id470556951?mt=8

iArchitect

https://itunes.apple.com/th/app/id531848623?mt=8

Symmetry HD

https://itunes.apple.com/th/app/id573724049?mt=8

Fish Heroes

https://itunes.apple.com/th/app/id522388031?mt=8

Forgotten Colours – Interactive Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id562205401?mt=8

Mercury Browser Pro – The fast browser for iOS

https://itunes.apple.com/th/app/id348701575?mt=8

Railroad Story

https://itunes.apple.com/th/app/id522321326?mt=8

GoSum

https://itunes.apple.com/th/app/id533200841?mt=8

GoSum HD

https://itunes.apple.com/th/app/id510015053?mt=8

Rage of Three Kingdoms

https://itunes.apple.com/th/app/id515797492?mt=8

I Dig It

https://itunes.apple.com/th/app/id314864297?mt=8

Dungeon Blade S2 (DBlade)

https://itunes.apple.com/th/app/id540973756?mt=8

Photo Wall Pro – Collage App for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id366672688?mt=8

Photo Wall Pro – Collage App

https://itunes.apple.com/th/app/id356206839?mt=8

XnShape

https://itunes.apple.com/th/app/id572524241?mt=8

Railroad Story HD

https://itunes.apple.com/th/app/id522321839?mt=8

Farm Frenzy

https://itunes.apple.com/th/app/id321322202?mt=8

Hotel Mogul

https://itunes.apple.com/th/app/id336902283?mt=8

Hotel Mogul HD

https://itunes.apple.com/th/app/id371430912?mt=8

Vacation Mogul HD

https://itunes.apple.com/th/app/id381051621?mt=8

Vacation Mogul

https://itunes.apple.com/th/app/id363974179?mt=8

Amelie’s Cafe HD

https://itunes.apple.com/th/app/id420375774?mt=8

Amelie’s Cafe

https://itunes.apple.com/th/app/id420376882?mt=8

Gourmania

https://itunes.apple.com/th/app/id325359442?mt=8

Gourmania HD

https://itunes.apple.com/th/app/id367314377?mt=8

1112 episode 01 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id402396424?mt=8

Haunted Domains

https://itunes.apple.com/th/app/id397719384?mt=8

Amelie’s Cafe: Halloween

https://itunes.apple.com/th/app/id467403028?mt=8

Enchanted Cavern

https://itunes.apple.com/th/app/id368883176?mt=8

Amelie’s Cafe: Halloween HD

https://itunes.apple.com/th/app/id467406818?mt=8

Enchanted Cavern HD

https://itunes.apple.com/th/app/id435436624?mt=8

Dancing Craze HD

https://itunes.apple.com/th/app/id404765773?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!