21 แอพดี&เกมมันส์ สำหรับ iPhone&iPad แจกฟรี !! ประจำวันที่ 25 กันยายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

The King’s Path HD

http://itunes.apple.com/app/the-kings-path-hd/id482715618?mt=8

The King’s Path

http://itunes.apple.com/app/the-kings-path/id482254802?mt=8

Pincam – Pin Your Moment

http://itunes.apple.com/app/pincam-pin-your-moment/id553798185?mt=8

PencilFX

http://itunes.apple.com/app/pencilfx/id543704201?mt=8

FastBall 3 for iPad

http://itunes.apple.com/app/fastball-3-for-ipad/id528990073?mt=8

FastBall 3

http://itunes.apple.com/app/fastball-3/id492589296?mt=8

King Cashing: Slots Adventure

http://itunes.apple.com/app/king-cashing-slots-adventure/id455070641?mt=8

Balloon Animals+

http://itunes.apple.com/app/balloon-animals+/id366106264?mt=8

Jet Lag App

http://itunes.apple.com/app/jet-lag-app/id526416715?mt=8

Mower Ride

http://itunes.apple.com/app/mower-ride/id432045641?mt=8

Photos to PDF

http://itunes.apple.com/app/photos-to-pdf/id522221710?mt=8

Brazilian Real Origami

http://itunes.apple.com/app/brazilian-real-origami/id470442683?mt=8

Russian Art HD

http://itunes.apple.com/app/russian-art-hd/id504170685?mt=8

Speed Match

http://itunes.apple.com/app/speed-match/id497862357?mt=8

Avalanche Escape!

http://itunes.apple.com/app/avalanche-escape!/id542208994?mt=8

Canadian Dollar Origami

http://itunes.apple.com/app/canadian-dollar-origami/id472194472?mt=8

6 Minute English – Practice makes perfect.

http://itunes.apple.com/app/6-minute-english-practice/id499819448?mt=8

Your Ideal Weight and BMI PRO

http://itunes.apple.com/app/your-ideal-weight-and-bmi-pro/id499853502?mt=8

Mos Speedrun

http://itunes.apple.com/app/mos-speedrun/id419215811?mt=8

Sword of Fargoal

http://itunes.apple.com/app/sword-of-fargoal/id343242870?mt=8

Infinite Warrior

http://itunes.apple.com/app/infinite-warrior/id525444063?mt=8

*** แนะนำ ***

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!