แอพ iOS แจกฟรี (มีมูลค่า) ประจำวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

xQuestions

http://itunes.apple.com/app/xquestions/id532496197?mt=8

Songs For Kids2

http://itunes.apple.com/app/songs-for-kids2/id437422751?mt=8

Songs For Kids

http://itunes.apple.com/app/songs-for-kids/id431802344?mt=8

Dragon Town

http://itunes.apple.com/app/dragon-town/id535358467?mt=8

New Puzzle Quizzes

http://itunes.apple.com/app/new-puzzle-quizzes/id527083360?mt=8

Catapult King

http://itunes.apple.com/app/catapult-king/id497936366?mt=8

Oh my fish

http://itunes.apple.com/app/oh-my-fish/id536226604?mt=8

Billy – Bill Tracker

http://itunes.apple.com/app/billy-bill-tracker/id468682392?mt=8

Running Rabbit HD

http://itunes.apple.com/app/running-rabbit-hd/id517210306?mt=8

BLiP

http://itunes.apple.com/app/blip/id517284999?mt=8

Zoom Man HD

http://itunes.apple.com/app/zoom-man-hd/id532490483?mt=8

All-in-one Zombie Box

http://itunes.apple.com/app/all-in-one-zombie-box/id414400051?mt=8

Lulu in Polynesia

http://itunes.apple.com/app/lulu-in-polynesia/id510098538?mt=8

ParaNorman: 2-BIT BUB

http://itunes.apple.com/app/paranorman-2-bit-bub/id533155369?mt=8

Snooker World

http://itunes.apple.com/app/snooker-world/id543478615?mt=8

Veensta Camera

http://itunes.apple.com/app/veensta-camera/id538182009?mt=8

Goal Defense

http://itunes.apple.com/app/goal-defense/id534179666?mt=8

Chicken Coup Remix HD

http://itunes.apple.com/app/chicken-coup-remix-hd/id469819762?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!