ช้าอด !! แอพ/เกม iOS ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [27/08/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Gyro Cropper

http://itunes.apple.com/th/app/id450969580?mt=8

iTravelGo

http://itunes.apple.com/th/app/id672643329?mt=8

PixelPro

http://itunes.apple.com/th/app/id519386239?mt=8

Retromatic 2.0

http://itunes.apple.com/th/app/id571636510?mt=8

Retromatic HD 2.0

http://itunes.apple.com/th/app/id581731651?mt=8

Articles for iPhone

http://itunes.apple.com/th/app/id317065689?mt=8

Bullet Sky II

http://itunes.apple.com/th/app/id667860402?mt=8

Daily Goals – Simple Habit Tracking and Progress

http://itunes.apple.com/th/app/id590691570?mt=8

iFilesBox

http://itunes.apple.com/th/app/id648247775?mt=8

Madrid Offline Map – City Metro Airport

http://itunes.apple.com/th/app/id591706092?mt=8

Logo Maker

http://itunes.apple.com/th/app/id483024873?mt=8

ProPlayer – the video player

http://itunes.apple.com/th/app/id454180376?mt=8

Major Magnet

http://itunes.apple.com/th/app/id578426053?mt=8

Flip Runner!

http://itunes.apple.com/th/app/id648332273?mt=8

Suspect in Sight! Anniversary Edition

http://itunes.apple.com/th/app/id667906798?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!