19 แอพดี&เกมมันส์ สำหรับ iPhone&iPad แจกฟรี !! ประจำวันที่ 27 กันยายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Photo Studio+

http://itunes.apple.com/app/photo-studio+/id560436133?mt=8

Jellytoons Birthday Countdown

http://itunes.apple.com/app/jellytoons-birthday-countdown/id438990834?mt=8

Tiny Troopers

http://itunes.apple.com/app/tiny-troopers/id494242260?mt=8

PDF PROvider

http://itunes.apple.com/app/pdf-provider/id436673117?mt=8

Timeline – US History

http://itunes.apple.com/app/timeline-us-history/id552887553?mt=8

Rise to Fame: The Music RPG

http://itunes.apple.com/app/rise-to-fame-the-music-rpg/id526692400?mt=8

Rise to Fame: The Music RPG for iPad

http://itunes.apple.com/app/rise-to-fame-music-rpg-for/id526699012?mt=8

Watee

http://itunes.apple.com/app/watee/id457056225?mt=8

iCube

http://itunes.apple.com/app/icube/id445232091?mt=8

Carnivores: Ice Age Pro

http://itunes.apple.com/app/carnivores-ice-age-pro/id411430426?mt=8

Carota!

http://itunes.apple.com/app/carota!/id493429602?mt=8

Ultra Dario

http://itunes.apple.com/app/ultra-dario/id559600710?mt=8

Star Rover

http://itunes.apple.com/app/star-rover/id386628906?mt=8

CLZ Comics – Comic Database

http://itunes.apple.com/app/clz-comics-comic-database/id320501548?mt=8

Airspin

http://itunes.apple.com/app/airspin/id507160960?mt=8

Pygmies●Hoglet●EX

http://itunes.apple.com/app/pygmies-hoglet-ex/id552848222?mt=8

Vienna Travel Map

http://itunes.apple.com/app/vienna-travel-map/id555595907?mt=8

AppZapp Pro – Free Paid Apps & Price Drops

http://itunes.apple.com/app/appzapp-pro-free-paid-apps/id403497183?mt=8

ContactsXL (Groups,Facebook Sync)

http://itunes.apple.com/app/contactsxl-groups-facebook/id369605431?mt=8

***แนะนำ***

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!